sunnuntai 1. lokakuuta 2023

.

Voimaa vanhuuteen

Iäkkäiden liikuntaneuvontaa tarvitaan lisää

Elämä ei ole synkkää, kun kuljemme käsikynkkää. Näin ajatellaan Ikäinstituutissa, joka opastaa hankkeen avulla ikäihmisiä liikkumaan ja liikuttamaan myös kanssaihmisiä. Viime perjantaina liikuntahallille kokoontui joukko liikunnasta kiinnostunutta väkeä kuulemaan Riikka Lehmuksen kertomaa tietoa miten saada voimaa vanhuuteen.

Voimaa vanhuuteen on valtakunnallinen hanke, jota Ikäinstituutti mentoroi. Sen taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Eksoten alueella ollaan mukana hankkeessa, jonka avulla ikäihmisiä saadaan liikkeelle ja voimaa lihaksiin. Lehmuksen mukaan Ruokolahdella on hyvät mahdollisuudet liikuntaan myös ikäihmisille. Eksote panostaa hankkeeseen puolet fysioterapeutti Riikka Lehmuksen työajasta. Erillistä rahaa ei hankkeeseen käytetä. Kolmen vuoden aikana on tarkoitus kouluttaa tavallisia kuntalaisia vertaistukihenkilöiksi. Hankkeen avulla on Outi Pöyhösen johdolla Ruokolahdella koulutettu 16 henkilöä kunnonhoitajiksi. Laitoksissa olevia asukkaita halutaan myös auttaa liikkeelle. Iäkkäiden liikuntaneuvontaa ei ole riittävästi olemassa.

- Tärkeä on, että ikääntyvät haluavat itse panostaa omaan terveyteen ja liikuntakykyyn, totesi Riikka Lehmus. Voimaa vanhuuteen on suunnattu 75-vuotiaille ja sitä iäkkäämmille kotona asuville ja jo hieman toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Tarkoitus on lisätä liikuntamahdollisuuksia ja lisätä lihasharjoituksia. Jo 60 vuotta täyttäneen tulisi huolehtia lihasvoimastaan tekemällä harjoituksia vähintään kahdesti viikossa. Erityisesti pitäisi vahvistaa reisi- ja pakaralihaksia sekä tasapainon ylläpitämistä.

Ulkoiluystävä 

Toiminnassa on neljä eri mahdollisuutta lähteä mukaan liikuttamaan itseään ja muita. Ulkoiluystävä tukee kotona asuvien iäkkäiden ulkoilua itsenäisesti tai ryhmässä. Ruokolahdelta Helka Eerikäinen, Maritta ja Sakke Haverila ovat käyneet ulkoiluystävän kouluttaja koulutuksen ja ovat valmiita siirtämään saamaansa oppia edelleen. - Jokaisesta on auttajaksi, totesi Helka Eerikäinen. Hänellä on kokemusta omaishoitajana toimimisesta sekä omasta ammatistaan kodinhoitajana. Hiljattain paluumuuttajana Ruokolahdelle palannut Helka tietää, että tarvitsemme toinen toisiamme. Vertaistuki on hyvä tapa saada toinen ihminen liikkumaan. Sakke Haverila kertoi, että koulutuksessa annetaan lisävalmennusta ystävän kanssa ulkoilemiseen. Tärkeintä on saada ystävä ulos ja liikkeelle.

Maritta Haverila sanoi, että Ulkoiluystävä-koulutuksessa pohditaan ystävänä toimimisen iloja ja mahdollisia ongelmia. Luontevinta on tehdä sitä, mitä on jo ennenkin tehnyt. Koulutuksesta saa lisätietoa siitä, miten liikutaan kunnoltaan eri tasoisten ihmisten kanssa. - Minua tarvitaan vielä, sanoi Maritta. Tämä tunne ja tietoisuus auttaa ja antaa voimia toimia Ulkoiluystävänä.

Kuntosaliystävä 

Kuntosaliystävä kannustaa ikääntyneitä kokeilemaan kuntosaliharjoittelua turvallisena ja tehokkaana lihaskuntoharjoittelun mutona. Kuntosalilla jokainen toimii omalla vastuullaan ja vastuukysymykset käydään läpi koulutuksessa. Kuntosaliystävä voi tarvittaessa myös saattaa ikääntyneen salille ja opastaa häntä laitteiden käytössä. Ruokolahden uudelle kuntosalille pääsee rollattorilla ja pyörätuolilla. 

Liikunnan vertaisohjaaja

Vertaisohjaaja toimii ohjaajana ryhmässä jakaen voima- ja tasapainoharjoittelua ikätovereille.

Kotituutori

Tuutorin tehtävä on käydä kotona asuvan henkilön luona tukemassa häntä ohjatuissa voima- ja tasapainoharjoitteluissa, jotka fysioterapeutti on ikääntyneelle antanut. - Tässä tarvitaan lämmin sydän ja halu auttaa, luonnehti Riikka Lehmus Kotituutorin tehtävää. Lehmus toivoo, että kyliltäkin osallistutaan näihin koulutuksiin. On hyvä kuitenkin muistaa ihmisten itsemääräämisoikeus, eikä kenenkään kotiin lähetetä vierasta, ellei henkilö itse halua.

Koulutus 

Koulutukset näihin tehtäviin annetaan omalla paikkakunnalla. Koulutukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään, mutta kunta tarjoaa kiitokseksi vapaaehtoistyöstä mm. mahdollisuuden maksuttomaan kuntosalin käyttööän. Lisäksi järjestetään yhteisiä tapahtumia, joiden tarkoituksena on panostaa vapaaehtoisena toimijan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Liikunnan saralla vapaaehtoisena toimiminen auttaa tekijää itseäänkin voimaan hyvin. Toiminnan voi aloittaa milloin vain ja sen voi myös lopettaa, jos ei jostain syystä haluakaan jatkaa.

Tämän vuoden aikana toteutetaan ensimmäinen koulutus Ulkoiluystäväksi. Koulutus kestää kahdeksan tuntia ja se toteutetaan kolmessa jaksossa. Voimaa vanhuuteen -hanke ei toteudu ilman vapaaehtoisia. Jos sinulla on halu auttaa toisia, oppia uutta, saada uusia kokemuksia ja ystäviä uuden toiminnan kautta, lähde ihmeessä mukaan toimintaan. 

Ruokolahdella hankkeesta lisää osaavat kertoa liikuntasihteeri Juha Husu p. 044 4491 400 ja kodinhoidon fysioterapeutti Outi Pöyhönen p. 044 262 9842.

 

Airi Ruokonen