lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Terveyspalvelut keskusteluttavat

Kirjoitin viime viikon lehdessä Eksoten suunnitelmista puuttua avoterveydenhuollon toimintaan Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Syksyn aikana ilmassa on ollut paljon puhetta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alijäämästä ja kuntien osuuksista ensi vuoden talousarviota laadittaessa sekä Eksoten mahdollisuuksista järjestää kuntien haluamat palvelut maakunnassa.

Toimitusjohtaja Pentti Itkosen viesti omalle väelleen Ruokolahdella on ollut tieto palvelutason säilymisestä alueella, kertoi pohjoisen alueen avoterveydenhuollon ylilääkäri Matti Lampinen.
- Suurin uhka terveydenhuollossa on lääkäripula, totesi Lampinen. Kun lääkäreitä on vähemmän, on palattava takaisin liiaksi medikalisoituneesta tavasta toimia. Koulutetuilla sairaanhoitajilla on riittävästi osaamista hoidontarpeen arviointin ja tiettyjen kroonisten sairauksien perusseurantaan.

Homma toimii

Tavallinen perustyö terveysasemalla sujuu ihan hyvin.
-  Tiedämme miten homma toimii, kertoi Lampinen. Arkipäivisin kello 8 ja 16 välillä Ruokolahdella terveysasemalla toimii tiimi, johon kuuluu kolme sairaanhoitajaa ja kolme lääkäriä. Sairaanhoitajat tekevät hoidonarvioinnin ja yksi kolmesta lääkäristä päivystää vuorollaan. Vastuu on aina lääkärillä ja kiireellisissä asioissa potilas pääsee heti lääkärin vastaanotolle. Kiireettömille tapauksille varataan aika, hoitaja voi ohjata potilaan sitä ennen verikokeisiin, jos niitä tarvitaan. Joissakin tapauksissa asiat sujuvat ilman että lääkärille tarvitsee edes mennä.

Ruokolahdella on toteutettu lakiin perustuvaa hoidontarpeen arviointia vuodesta 2006 lähtien. Eli nykyinen käytäntö ei johdu Eksotesta, vaan lainsäädännöstä. Avohoidon kehittäminen on painopistealueena Eksotessa, tähän henkilökunta myös satsaa olemalla mukana Hyvä vastaanotto -hankkeessa. Juuri nyt avopuolen vastaanoton sairaanhoitajat ja lääkärit mittaavat eri toimenpiteisiin käyttämäänsä aikaa. Tavoitteena on kiireettömän hoidon aikojen jonon lyhentäminen kahteen viikkoon.

Haasteita

Matti Lampinen kertoi, että tällä hetkellä lääkärin työajasta kuluu turhan paljon tietokoneen ääressä. Sähköinen resepti on lisännyt ja tässä vaiheessa hidastanut lääkärin työtä. Tietokoneyhteydet vaativat vielä paljon hiomista ja nopeuksia tulisi lisätä, jotta ohjelmat olisivat käytettävissä ilman viiveitä.

Ylilääkäri Lampinen pitää Eksotea hyvänä järjestelmänä, kunhan alueelle saadaan lisää lääkäreitä ja tietotekniset ongelmat hoidettua. Suunta terveydenhuollossa on oikea. On hyvä, että käytössä on erikoisosaamista, eikä avoterveydenhuollon hallinto ole liian raskas. Eksoten organisaatiosta johtuen tietyt raja-aidat eri toimialojen välillä hidastavat kuitenkin toimintaa käytännön työssä, mutta prosessointi asioiden korjaamiseksi on käynnissä.

Lampinen pitää välttämättömänä lähipalveluiden säilymistä kunnissa. Koko maassa on tekeillä uudistus terveydenhuollossa. Lampinen toivoo, ettei synny nahkapäätöstä. Kuntalaiset ovat todella huolissaan, mitä terveydenhuollossa tapahtuu. Lampinen rauhoittelee apua tarvitsevia, että terveysasemalla on homma hanskassa, eikä lääkäripula ole Eksoten vika.

Vuodeosasto

Eksote on päättänyt lopettaa 60 vuodepaikka vuodenvaihteessa. Ruokolahdella tämä tarkoittaa kymmenen paikan poistumista laitoshoidosta. Jäljelle jää 33 paikkaa vuodeosastolle ja 24 palvelukeskukseen. Henkilökunnassa ei tapahdu muutoksia, sillä tällä hetkellä meillä on vajausta henkilöstömitoituksessa. Ylilääkäri Lampinen on huolissaan tilanteesta, sillä korvaavia palveluja ei ole vielä tiedossa.

Kotihoitoon tarvitaan lisätyövoimaa. Tarvitaan sairaanhoitaja vuorokauden ympäri, jotta kotihoidossa pärjätään. Ruokolahdella on tehty laskelmia, että noin viiden kilometrin säteellä kotiin hoitaminen onnistuu. Pitemmille matkoille hoitajien työaika ei riitä.

Ruokolahden terveysasemalla on tehty vuosien ajan myös saattohoitoa. Keskimäärin vuodessa noin neljäkymmentä henkeä hoidetaan omassa kunnassa elämän loppuun saakka. Supistukset vaarantavat saattohoidon omassa kunnassa.

- Toivottavasti keskustelu vanhusten laitoshoidosta jatkuu ja laitoshoito jatkuisi tiiviissä yhteistyössä vanhusten avohuollon kanssa, totesi ylilääkäri Lampinen.

Airi Ruokonen