lauantai 1. lokakuuta 2022

.

AA:n ja Al-anon Kesäpäivät Imatralla

Auttamalla muita pysyy itsekin raittiina 

Viime viikonvaihteessa Imatralla vietettiin AA:n ja Al-Anon kesäpäiviä. Samalla juhlittiin Imatran AA-kerhoa, joka on saavuttanut kunniakkaan 50 vuoden iän.Kesäpäivien teema oli Tue tulokasta. Järjestäjät arvelivat paikalle saapuvan1500kesäpäivien viettäjää kuuntelemaan luentoja ja onnittelemaan Imatran ryhmää. 

Alkoholiongelmat koskettavat yhä useampaa ihmistä joko suoraan tai välillisesti. Arvioiden mukaan Suomessa on 300 000 - 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Kaikki heistä eivät ole alkoholisteja, mutta monet ovat vaarassa alkoholisoitua. Alkoholi on Suomessa yksi merkittävimmistä kuoleman aiheuttajista. 

AA mitä se on

Kirjaimet AA tulevat sanoista Alcoholics Anonymous, eli Nimettömät Alkoholistit. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. 

AA:ssa ei ole mitään velvoitteita, eikä jäsenmaksuja, vaan toiminta tapahtuu omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa.

Historiasta 

AA-liike sai alkunsa Yhdysvalloissa 77 vuotta sitten. Toimintaa on nykyisin 180 maassa ja jäseniä arvellaan olevan 2,3 miljoonaa koko maailmassa. Suomessa AA on toiminut vuodesta 1948 lähtien. Itsenäisiä AA-ryhmiä maassamme on yli 700. Aivan tarkkaa jäsenmäärää ei tiedetä, koska nimettömyyden vuoksi jäseniä ei rekisteröidä. Aktiivisia jäseniä Suomessa on kuitenkin tuhansia. 

Läheiset 

AA:n jäsenenä voi olla vain alkoholisti itse, mutta läheiset voivat osallistua ryhmien avoimiin kokouksiin. Läheisten osallistuminen on omiaan parantamaan keskinäisiä suhteita läheisten ja alkoholistin välillä. Läheiset voivat liittyä Al-anon -ryhmiin, jotka noudattavat samoja periaatteita kuin AA-ryhmätkin. Teini-ikäisille, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat alkoholisteja, voivat osallistua Alateen-ryhmiin. Näihin osallistuminen ei vaadi läheisen osallistumista AA-ryhmään. 

Sairaus 

Alkoholismi on fyysinen ja psyykkinen sairaus, jossa alkoholin käytön hallintakyky on menetetty. Sairaus pahenee, mikäli alkoholin käyttö jatkuu. Lääkärit ja tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen alkoholismin syistä. Kukaan ei tiedä, miksi jostakin viinan käyttäjästä tulee alkoholisti. 

Imatralla 50 vuotta 

Imatran AA syntyi Buttenhoffin ravintolassa 12.8.1962. Lappeenrannan AA viitoitti alkuun toimintaa, joten näin toteutui viidennen perinteen sanoma ryhmän ainoasta tarkoituksesta viedä sanomaa vielä kärsivälle alkoholistille. 

Alkuun ryhmä kokoontui piharakennuksessa Nyyrikinkadulla. Palaverejä pidettiin neljä kertaa viikossa, mikä on aloittelevalle ryhmälle aika usein.  Ryhmän täyttäessä  yhden vuoden, nautittiin samalla 1vuotis-kakkuakin. Aloituspalaveriin mukaan tullut jäsen saavutti vuoden raittiuden. 

Vuoksenniskan AA-ryhmän perustamiskokous pidettiin keväällä -63. Läheiset tunnettiin silloin nimellä Alvat jotka aloittivat myös kokoontumisen samana vuonna. Ryhmissä puheenaiheena olivat pääsääntöisesti askeleet ja perinteet. Yhteistyötä ja sanoman vientiä harrastettiin alusta alkaen. Rauhan mielisairaala toimi katkohoitopaikkana. Imatran ryhmä piti asiapalaveria alusta alkaen ja valitsi mm. yhdyshenkilön Rauhan sairaalan yhteydenpitoa varten.  Rauhan sairaalasta noudettiin halukkaita tutustumaan AA-palavereihin. 

Ensimmäiset valtakunnalliset neuvottelupäivät pidettiin Imatralla vuonna 1965. Sen jälkeen aluepäiviä ja valtakunnallisia päiviä on pidetty useita mm. talvipäivät -76, kesäpäivät -93 ja 2003 ja nyt 2012, juhlavuoden toiminnan kunniaksi. Lähialueen ryhmät ovat mukana niin isoissa kuin pienissäkin tapahtumien järjestelyissä. Vanha Vuoksen piiri on lakkautuksen jälkeenkin pitänyt Joutsenon ja Simpeleen ryhmät yhteistyössä mukana. Al-Anon oli tässäkin kesäpäivätapahtumassa mukana. Vuoksenniskan AA-ryhmä oli suljettuna pari vuotta ja aloitti uudelleen  vuonna 1966, ensin Rautionkylässä ja  vuoden 1967 talvella siirryttiin nykyisiin tiloihin Vuoksenniskalle. 

Toiminta kasvoi. Vuonna 1973 perustettiin naapuripitäjään Ruokolahden ryhmä. Imatran ryhmä toimi vuosia pistetalojen kerhohuoneessa. Ryhmän muutettu Imatrankoskelle taksikopille, tuli tilan ahtautta ja se  toi tullessaan Mansikkalan siltaryhmän perustamisen  vuonna 1980. Rajapatsaalla toimi -90 luvun lopulla Majakka-ryhmä, jonka toiminta loppui kuitenkin tarpeettomana. Uusimpana ryhmänä on Honkaharjussa toimiva naisten ryhmä Pilvilinna joka on aloittanut tämän vuoden alussa. Naisten ryhmä on ollut toiminnassa aikaisemmin Sulattimolla, mutta se lopettanut toimintansa. Imatralla AA on toiminut  päihdeklinikan kanssa yhteistyössä vuosikausia. Sulattimon laitosryhmä on toiminut sen yhteydessä vieden sanomaa AA:sta ja mahdollisuudesta jatkohoitoon laitoksesta pääsyn jälkeen. Moni on saanut ensi kosketuksen AA:n  toimintaan Sulattimon ryhmän kautta ja siirtynyt sen jälkeen muihin Imatran tai lähialueen ryhmiin. 

Tällä hetkellä AA Imatralla on voimakasta. Ryhmissä käy runsaasti jäseniä. Yhteistyö ammattilaisten kanssa tuo myös tulokkaita ryhmiin, valitettavasti vain harvat kiinnittyvät pysyvästi ryhmiin. Vain oma halu muutokseen voi raitistaa,  silloin AA voi auttaa. Viime vuosina 1-vuotiskakkuja on saatu Imatran ryhmissä haukata useita kymmeniä. Imatran AA-ryhmien kasvu ja voimakas toiminta on seurausta perinteiden lukemisesta ja keskustelusta ryhmissä. Alusta alkaen perinteitä on tehty jäsenille tunnetuksi askelten kanssa. 

AA-toiminta 50 vuoden aikana on vaikuttanut myös Imatran kaupungin kuvaan. Monta sataa juoppoa on raitistunut pysyvästi ja muuttuneet raittiiksi alkoholisteiksi. Yhteiskunnallinen merkitys ei ole pieni. Raitistuneet alkoholistit ovat palanneet yhteiskuntaan sen hyödyllisiksi jäseniksi. Poliisi, terveyskeskus ja sairaalat, sosiaalitoimi, psykiatria ja monet laitokset ovat menettäneet paljon asiakkaita, sen merkitys ei ole vähäinen! Auttamalla muita pysyy itsekin raittiina.

AA-materiaalia ja Imatran ryhmän historiikkia apuna käyttäen toimittanut Airi Ruokonen