lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Puntalan koulu lakkautetaan

Ruokolahden sivistyslautakunta kokoontui tiistaina päättämään Huhtasenkylän ja Puntalan koulujen yhdistämisestä. Kouluihin tutustumassa käyneet lautakunnan jäsenet puntaroivat kunkin koulun kohtaloa. Lopulta syntyi päätös siitä, että Puntalan koulu lakkautettaisiin ja koulut yhdistyisivät elokuusta 2013 lähtien.

Sivistystoimi katsoi, että Huhtasenkylän koulun kiinteistö on koulutilat ja toiminnallisuus huomioiden Puntalan koulurakennusta soveliaampi esi- ja perusopetuksen käyttöön.
Huhtasenkylän koulun tilat mahdollistavat alueen esiopetuksen järjestämisen koulun yhteydessä. Puntalan kouluun ei ole mahdollista sijoittaa esiopetusoppilaita ilman mittavia muutostöitä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen liikunnan opetuksen järjestäminen on mahdollista Huhtasenkylän koululla, jossa on liikuntatila. Puntalan koulussa ei voida järjestää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista liikunnan opetusta sisäliikunnan osalta.

Huhtasenkylän koulun keittiön kapasiteetti riittää kasvavan ateriamäärän valmistamiseen. Puntalan koulun keittiön tilat ja välineet eivät riitä yli 70 aterian valmistamiseen. Keittiö- ja siivoushenkilöstön tarve yhdistetyssä koulussa on ateriamäärien ja siivottavien tilojen perusteella noin 2,5 henkilötyövuotta.

Koulujen yhdistämisen kustannusvaikutukset menojen alenemisena tulevat pääosin henkilöstön palkkauskustannuksista ja kiinteistön kustannuksista. Kuljetuskustannusten muutos koulujen yhdistämisen vuoksi ei ole merkittävä, koska koulu- ja palveluliikenteen kuljetusreitit käsittävät koko Huhtasenkylän ja Puntalan oppilaaksiottoalueen.

Huhtasenkylän ja Puntalan koulujen koulukuljetukset järjestetään sekä taksi- että linja-autokuljetuksena. Puntalan koulun 47 oppilaasta on syksyn 2011 tilaston mukaan ollut koulukuljetuksessa 46 oppilasta. Huhtasenkylän koulussa on lukuvuonna 2011 – 12 ollut kolme kuljetusoppilasta. Kuljetusoppilaiden määrä lisääntyy ennustekauden aikana vain muutamalla oppilaalla koulun sijaitessa Huhtasenkylässä. Puntalan kouluun on matkaa Huhtasenkylän oppilaiden pääasialliselta asuinpaikalta (taajama-alue Puntalantien Huhtasenkylän päässä) noin 6 km, joten myös heidät jouduttaisiin kuljettamaan, mikäli koulu sijaitsisi Puntalassa.

Lukuvuoteen 2011 – 12 verrattuna kuljetuskustannusten muutokseen vaikuttavat linja-autoreitin mahdollinen lyheneminen ja taksilla ajettavien matkojen vähäinen lisääntyminen. Vastaavasti iltapäivätoiminnassa olevien lasten päivittäiset kuljetukset jäävät pois. Koulukuljetukset tulevat kilpailutettaviksi kevättalvella 2013. Koulujen yhdistymisen johdosta kuljetuskustannukset eivät olennaisesti kasva.

Kuntarajat ylittävä yhteistyö on mahdollista, mikäli lähellä naapurikunnan koulua asuvien oppilaiden huoltajat haluavat lapsensa koulupaikaksi lähimmän koulun. Imatran ja Rautjärven kunnan kanssa tehdään jo yhteistyötä vastaavissa tilanteissa. Sekä Imatran Kaukopään kouluun että Rautjärven Aseman kouluun on oppilasennusteiden mukaan mahdollista hakea oppilaspaikkaa. 

Huoltajan hakiessa oppilaspaikkaa muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta asetetaan yleensä oppilaaksioton edellytykseksi perusopetuslain 32 §:n mukaisesti, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustanuksista.

Sivistyslautakunta varaa asianosaisille ja kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista. Samassa tilaisuudessa on myös mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Päätöksenteossa huomioon otettavat mielipiteet pyydetään kirjallisena. 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Huhtasenkylän koululla tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 – 20.30. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan sivistyslautakunnalle viimeistään perjantaina 31.8.2012. RKL