lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Immalanjärveä suojellaan yksimielisesti

Pro Immalanjärvi ry järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden järven alueen toimijoille ja asukkaille Huhtasenkylän koululla viime perjantaina. Immalanjärven maine kirkasverisenä järvenä ja kaupungin varakaivona halutaan säilyttää. Huoli yhdistää ihmisiä Ruokolahdella ja Imatralla. Tiedotustilaisuus kesti yli kolme tuntia ja paikalle oli saapunut viitisenkymmentä asiasta kiinnostunutta ihmistä. 

Pro Immalanjärvi ry perustettiin huhtikuussa 2011. Tämä oli yhdistyksen toinen tiedotustilaisuus. Ensimmäinen tiedotustilaisuus oli heinäkuussa 2011. Yhdistys perustettiin paljolti Laitilanlahden ongelmien takia. Tässä tilaisuudessa selvisi, että huolta järven kunnosta on myös rannan toisella puolella, kertoi Pro Immalanjärvi Ry:n puheenjohtaja Risto Niemelä. 

Immalanjärven ranta-asukkaat ovat nyt vuoden verran tehneet töitä järvialueen hyvän kunnon säilyttämiseksi. Pro Immanlanjärvi -yhdistyksen puheenjohtajan Risto Niemelän mukaan järvialueen eri toimijat ovat lähteneet hyvin mukaan järven suojeluun. Imatran ja Ruokolahden alueilla sijaitseva Immalanjärvi on alkanut oirehtia kuormitukseen, sillä Laitilanlahden kunto on heikentynyt. Näkyvyys lahdessa on heikentynyt viime vuosina ja pohjassa on havaittu happikatoa. Nyt tavoitteena on, ettei järven kunto heikentyisi entisestään. Niemelän mukaan suurin järven kuormittaja löytyy metsätaloudesta.

- Isoin yksittäinen on Suurisuonojan valuma-alueella tehtävät ojitustyöt. Lisäksi jonkin verran maatalouden lannoitteita ja ravinteita tulee pelto-ojista. Myös järven lähellä olevalla golfkentällä käytetään ravinteita väylien hoitoon ja Immalanjärvi saa niistä osansa. Immalanjärven ympäristössä toimivat tahot ovat laatineet vesiensuojelusuunnitelmia. Niemelä kiittelee erityisesti  Metsäkeskuksen yleissuunnitelmaa.

Suunnitelmia valmiina 

Metsäkeskuksen aluejohtaja Seppo Repo alusti Immalanjärvelle laaditun ongelmallisen Suurisuonojan valuma-alueen vesiensuojelun yleisuunnitelmasta. Suunnitelma valmistui viime vuonna.  Kuluneen talven aikana Ely-keskuksen piti toteuttaa pienimuotoiset vesiensuojeluratkaisut 3-4 kohteessa. Maanomistajia ilmoittautui jo vesiensuojelun projektiin mukaan, mutta Ely-keskus ei ole ainakaan vielä käynnistänyt toimenpiteitä konkreettisesti. 

Suunnitelma ei ole kuitenkaan mennyt hukkaan. Pienillä toimenpiteillä voi järven kuormitusta  vähentää. Tällaisia ovat mm. putkipatojen ja lietekuoppien rakentaminen. Tärkeintä on maanomistajien asenne ja sen muuttuminen. Otetaan jatkossa vesiensuojelun asiat huomioon, kun rantoja rakennetaan, maata myllätään ja metsäojia perataan, toivoo Seppo Repo.

Golf-kentällä tehty parannuksia

Imatra Golf ry:n  toiminnanjohtaja Turkka Ollilainen kertoi, että Immalanjärven läheisyys vaikuttaa golfkentän toimintaan. On tärkeää, etteivät esim. käytettävät lannoitteet pääse kulkeutumaan järveen ylivaluntana. Järven läheisyys taas helpottaa kasteluveden saantia huomattavasti ja kalliilta vedenhankinnan ratkaisulta on säästytty. Golfkentän ympäristövaikutuksia vähentää se, että kenttä sijaitsee taajama-alueella ja se on liitetty yleiseen viemäri- ja vesiverkkoon. Golfkentistä syntyviä lannoitepäästöjä verrataan yleensä keskikokoisen maatilan päästöihin. Golfkenttien päästöt viereisiin järviin ovat noin 1-4 prosenttia järven kokonaiskuormituksesta. Imatran kentän kuormitus Immalanjärveen on arvioitu olevan 1,5-2 prosenttia. 

Kentän väylien 1-9 valumavedet ohjataan kosteikkoihin, jotka sijaitsevat kenttäalueella. Olemme korjanneet salaojitusta vuosien varrella niin, ettei mikään salaoja enää laske suoraan Immalanjärveen. Väylien 10-18 salaojitukset ohjataan kenttäalueella oleviin vesiesteisiin tai kaupungin sadevesiviemäreihin. Osa salaojista on ohjattu ryteikköalueelle, joka sijaitsee väylien 16 ja 18 välisessä vesiesteessä tai metsässä, kertoi Ollilainen. Metsäkeskuksen lisäksi tilaisuudessa kuultiin Etelä-Karjalan Pro Agrian, Tornatorin, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin, Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen ja Imatran seudun ympäristötoimen alustukset ja katsaukset. 

Kaikilla alustajilla oli yhteinen huoli ja halu pitää  Immalan kirkasvetisen  järven mainetta edelleen yllä. Vesiensuojelua luvattiin jatkossa ottaa huomioon käytännön tekemisessä. Pro Immalanjärven yksi tarkoitus on yhdistää järvestä huolta kantavia ihmisiä ja tämä tilaisuus oli sille asialle hyväksi. Seuraava tiedotustilaisuuden järjestämme syksyllä. Suoritamme sitä ennen vedenalaisia kuvauksia, jotta tiedämme, miltä järvenpohja näyttää. Vielä ei ole sovittu käytämmekö palokuntaa vai harrastajasukeltajia, kertoi Niemelä tulevaisuuden suunnitelmista.


Parhaillaan on menossa Immolanjärven suurin kala -kilpailu. Kilpailukaloiksi hyväksytään yli 5 kg järvilohi, hauki, lahna sekä yli 1 kg siika, ankeria ja ahven. Lisätietoja saa  www.immalanjarvi.fi  -sivuilta.

Mirja Henttonen