lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Maaseudun ja haja-asutusalueen ikäihmisten hyvinvointi- ja terveyspalvelutarpeita selvitetään

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu selvittävät haja-asutusalueen ikäihmisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tarpeita ja mieltymyksiä laajalla kyselyllä.

Maaliskuussa lähetettiin postikysely satunnaisesti valituille 3000 Etelä-Karjalan haja-asutusalueella asuvalle ikäihmiselle. Kyselyn tavoitteena on selvittää niitä haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten palvelutarpeita ja asumisympäristön muutostarpeita, jotka mahdollistavat asumisen kotona mahdollisimman pitkään.

- Tarvitsemme tietoa suoraan haja-asutusalueiden ikäihmisiltä, että pystymme tulevaisuudessa vastaamaan heidän palvelutarpeisiinsa. On tärkeää, tietää, mitkä ovat ikäihmisten omat tarpeet ja toiveet, tiivistävät projektipäälliköt Sanna Natunen Saimaan ammattikorkeakoulusta ja Mika Immonen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

- Toivomme, että mahdollisimman suuri joukko vastaa kyselyyn. Näin saamme laajan ja kattavan kuvan tulevaisuuden palvelutarpeista. Maaseudun ja kylien palvelujen kehittämisen kannalta on tärkeä tietää, kuinka asukkaat kokevat asuinympäristönsä, ja mitä palveluita maaseutukylillä tarvitaan, kiteyttää tutkija ja projektipäällikkö Mika Immonen.
- Kun palveluja on kylillä saatavilla, ei ole niin suurta tarvetta muuttaa kaupunkikeskuksiin.

Hän painottaa kyselyn kohdistuneen erityisesti Etelä-Karjalan kaupunkikeskustojen ulkopuolella asuviin asukkaisiin ja toivoo sen vastaanottaneiden ruokolahtelaisten ottavan osaa maakuntamme kehittämiseen. Hän on huolissaan suunnitellun kuntauudistuksen vaikutuksista. – Kuntakartan reuna-alueet ovat isoja ja palvelujen saatavuus on turvattava, etteivät maakunnat tyhjene. Pitää kehittää uusia palvelumalleja, jolla vaikutetaan kylien toimintaan ja elävyyteen.

Tutkimustuloksia hyödynnetään uusien palvelumuotojen ideoinnissa muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Mallu-palveluauton sisällön ja toiminnan kehittämisessä. Mallu-auto on liikkuva palveluyksikkö, jossa esim. terveydenhoitajan palveluja viedään maakuntaan.

Elinkeinotoiminnan näkökulmasta tähän kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa myös siihen, mitä yksityisiä palveluita on tulevaisuudessa on saatavilla maakunnissa. 
- Liikkuvat yksiköt todennäköisesti tulevat olemaan tehokkaimpia, jos niihin saadaan tarpeen mukaan yhdistettyä julkista ja yksityistä palvelutuotantoa, Immonen kommentoi.

Kysely on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (HEA) -hanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. AS