lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Yrittäjille apua myyntiin ja markkinointiin

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) järjesti 7.3. Imatran Valtionhotellissa teemaseminaarin Myynti ja markkinointi tehokkaaksi - viestinnän keinoin. Paikalla kouluttajina olivat Arnora Oy:ltä vanhempi osakas Jukka Niiranen ja Senior Consultant Antti Pellinen. Maksuttomassa tilaisuudessa pohdittiin keinoja yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Paikan päälle oli saapunut parisenkymmentä yrittäjää.

Ryhmätyötä

Ennen yrittäjien jakamista ryhmiin Niiranen ja Pellinen esitelmöivät kustannustehokkaasta markkinoinnista ja viestinnästä. Osanottajia muistutettiin, että perimmäinen motiivi yrityksen viestinnälle ja markkinoinnille olisi rahan ansaitseminen.

Yrittäjiä mm. kehotettiin miettimään markkinoinnin yhteydessä tarkasti, kenelle tuotetta tai palveluita haluttiin myydä. Osanottajat saivat vinkkejä, miten ja millä tavalla yritystä kannattaisi tuoda esiin verkossa. Tärkeintä sähköisessä markkinoinnissa katsottiin olevan se, että se olisi oikeassa paikassa, jossa se tavoittaisi kohdeyleisön.

Ryhmissä kukin osallistuja sai täytettäväkseen lomakkeen, jossa haastettiin pohtimaan keinoja esim. omakohtaisen yrityksen markkinoinnin ja viestinnän parantamiseen ja oikean hintamielikuvan luomiseen yrityksen tuotteista ja palveluista. Huoneessa pöydästä toiseen liikkuvat kouluttajat antoivat osanottajille palautetta vastauksista keskustelun ja ideoiden lentäessä yrittäjien välillä.

Aihe kiinnosti

- Tämä on ollut loistava tilaisuus, totesi Arnora Oy:n Antti Pellinen ja kertoi osallistujien olleen hyvin aktiivisia. Hän huomautti yrittäjien joutuvan käyttämään usein kaiken aikansa yrityksen normaalin toiminnan pyörittämisen, mikä rajoittaa mahdollisuutta panostaa sähköiseen näkyvyyteen:  - Askellukset web-pohjaiseen näkyvyyteen vaatii aina tietynlaisen investoinnin esim. ajan suhteen. Se on sellainen, mikä pitää jostakin löytää. Pellinen toivoi seminaarin toimineen kimmokkeena sille, että useammat laajentaisivat omaa näkyvyyttään kasvattaakseen yrityksen myyntiä ja toimintaa.

Jukka Niiranen oli positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon paikalle oli saapunut ihmisiä. - Aihe on selvästi kiinnostava, Niiranen totesi ja kertoi osallistujien lomakevastauksista löytyneen erittäin hyviä ajatuksia: - Pienellä työstöllä näistä tulee hyvää lopputulosta. Hän kertoi monella osallistujalla olleen päällimmäisenä mielessä sähköisen viestinnän monimutkaisuus ja moniulotteisuus.
Niiranen harmitteli, ettei seminaarin lyhyt kesto sallinut pidempää paneutumista yksittäisten osanottajien tapauksiin. Hän kuitenkin uskoi, että suurin osa osallistujista sai seminaarista apua. - Pitkältihän tällaiset tilaisuudet ovat kiinni siitä, miten aktiivisia ihmiset ovat itse tekemään, koska meillä on hyvin pieni hetki aikaa, Niiranen huomautti ja piti viikonloppuseminaaria ihanteellisena tilanteena asioiden opettamiselle. Kehyn Jari Varis ei pitänyt mahdottomana ajatuksena, että aiheesta järjestettäisiin tarpeen vaatiessa esim. kahdelle tai kolmelle illalle jaettava laajempi seminaari.

Konkreettisia ideoita

Varis oli tyytyväinen osanottajien määrään ja totesi näiden muodostaneen monipuolisen koosteen pienistä yrityksistä. Hän toivoi seminaarin olleen avuksi paikalle tulleille: - Tietysti hienoa olisi, jos saisi konkreettisia ideoita siihen, miten sitä omaa juttua voisi kehittää.

Varis kertoi kuunnelleensa tyytyväisenä osallistujien keskenään käymää hedelmällistä ajatustenvaihtoa: - Pohditaan sellaisia, että pitääkö netissä olla hinta näkyvissä.

Seminaarilla tavoitetaan suurempi joukko kerralla, Varis totesi, ja tämän kautta yritysten kanssa voitaisiin tarvittaessa keskustella myöhemmin vielä yksityiskohtaisemmin ja katsoa, olisiko ulkopuoliselle avulle tarvetta.
Kehy järjestää teemaseminaareja tietyin väliajoin. Markkinoinnin ja viestinnän tiimoilla jatketaan 12.4., jolloin käsitellään sosiaalisen median hyödyntämistä osana liiketoimintaa.

Atso Suopanki

Kuvateksti: Mainostajan on tiivistettävä viestinsä sähköisessä mediassa, missä ostaja liikkuu nopeasti, kertoi Arnora Oy:n Jukka Niiranen.