lauantai 23. lokakuuta 2021

.

Se on siinä - kaikkia meitä varten

Liikuntahallin vihkiäisjuhlassa eri-ikäisten liikuntanäytöksiä

Ruokolahden liikuntahallin vihkiäistilaisuuden avaussanat lausui kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Ijäs. Liikuntahallia kuntaan oli kaivattu jo kauan. Ijäs perusteli asian pitkittymistä sillä, että Ruokolahdella päätöksentekokulttuuriin kuuluu asioitten pitkä ja huolellinen pohdinta, eikä liikuntahalliakaan tehty hetken mielijohteesta. - Hyvää kannatti odottaa ja tulos on nyt meidän kaikkien nähtävillä, sanoi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Viime vaalikaudella kuntaan perustettiin toimikunta, jonka tehtävän oli selvittää erilaisia vaihtoehtoja liikuntahallille. Toimikunta pyysi kirjallisena tietoa eri seuroilta ja yhdistyksiltä, jotta myös näiden tarpeet tuli otettua huomioon jo suunnitteluvaiheessa. - Selvitysten tuloksena liikuntahallin tarpeellisuus tuli kiistatta todistetuksi, totesi Esko Ijäs.

Liikuntahalli valmistui ajallaan ja se on otettu käyttöön innolla. - Se on siinä! Se on teitä ja meitä varten, päätti Ijäs puheensa.

 

Juhlapuhe

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilun aluejohtaja Reijo Rinkinen totesi, että hyvä liikuntakunta liikuttaa kaikkia, tarjoaa tilaa liikkua, edistää liikuntaa kaikilla sektoreilla ja hyvä liikuntakunta uskaltaa myös tehdä rohkeita päätöksiä. Rinkisen mukaan Ruokolahti täyttää hyvän liikuntakunnan tunnusmerkit. Uuden hallin valmistumisen myötä kunnasta löytyy vaihtoehtoja monipuoliseen liikuntaan.

Rinkinen onnitteli kuntaa siitä, että se uskalsi tehdä ison ratkaisun. Hän on varma siitä, että halli toimintoineen parantaa paikallisten ihmisten hyvinvoinita. - Liian usein ajatellaan tällaisen rakennuksen palvelevan pääasiassa vain kilpaurheilua, mutta päivisin pyörivä koulukäyttö ja iltaisin talon valtaavat järjestöt liikuttavat kuitenkin runsaslukuisesti ihan muita kuin yksittäisiä kilpaurheilijoita tai palloilujoukkueita toki heitäkään unohtamatta, sanoi Rinkinen.

Reijo Rinkinen kehotti järjestöjä ja niissä toimivia ihmisiä aktiivisuuteen, sillä itsestään ei liikuntatilojen käyttö mahdollisimman tehokkaasti onnistu. Nyt on toimijoilla näytön paikka. - Toivon, että liikunta- ja muut seurat miettivät ja ideoivat nyt kunnolla oman toimintansa kehittämistä. Uusia toimijoita seuroihin entisten avuksi kaivataan, jokaisella on jotain annettavaa jos vain haluaa. Nuorisotoiminnassa lasten vanhempien rooli on ilman muuta yksi kivijalka, totesi Reijo Rinkinen.

Eksoten toimesta maakunnassa on tehty maakunnallinen hyvinvointistrategia. Nyt on aika jalkauttaa tehdyt suunnitelamat kuntiin. - Liikuntaväki oli vahvasti mukana ja esillä asiakirjaa ideoimassa ja rakentamassa, onhan juuri vapaa-ajan liikkuminen yksi suurimmista hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry toimi tässä strategiatyössä liikunnan puolestapuhujana ja on jatkossakin valmis ja halukas auttamaan kuntia muun muassa koulutusapua tarjoamalla, lupasi Rinkinen.

Reijo Rinkinen otti puheessaan esille lasten vähentyneen liikunnan. Voidaanko asiaan saada parannusta koulupäivän rakennetta muuttamalla, lisäämällä yksi pitempi välitunti tai liikuntatilojen ja -välineiden käyttöä välitunneilla. Nämä lisäisivät osittain liikunnan määrää, mutta nämä toimenpiteet eivät yksin riitä. - Jotta kehitys menee eteen päin lasten vanhempien tulee kannustaa ja ohjata lapsia liikuntaharrastusten pariin, sanoi juhlapuhuja.

Lopuksi Rinkinen kehotti kaikkia muistamaan, että oman terveytemme kannalta liikunnan pitäisi olla luonnollinen osa jokaisen arkea. - Ei sillä ole niinkään väliä, missä tai miten liikumme, kunhan liikettä syntyy ja syke vähintään muutaman kerran viikossa nousee, päätti Reijo Rinkinen puheensa.

 

Faktoja hallista

Hallin rakennustyöt käynnistyivät 7.6. viime vuonna. Hallin on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy, geoteknisestä suunnittelusta vastasi  Insinööritoimisto Geosaimaa Ky, rakennesuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Tanskanen Oy. Sähkösuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Metso Oy LVI-suunnittelijana FCG Planeko Oy.

Liikuntahallin pääurakoitsijana toimi NCC Rakennus Oy, LVI-urakoitsijana Lemminkäinen Talotekniikka Oy ja sähkötöistä vastasi VVS-Sähkö Oy. Kunnan puolesta valvojana toimi Keijo Rasimus.

Hankkeen kustannusarvio oli 4,5 miljoona euroa. Kustannukset alittuivat ja loppusumma päätyi neljään miljoonaan. Kunta on saanut viime vuonna hankkeeseen valtionapua 580 000 euroa. Nyt hallin valmistuttua valtio luovuttaa loput, eli 65 000 euroa valtionosuudesta. Kunnan omaksi kustannukseksi liikuntahallin  jää 3,35 miljoonaa euroa. Kunta on edellisinä vuosina varautunut hallin kustannuksiin 1,6 miljoonan euron investointivarauksella.

Airi Ruokonen