lauantai 23. lokakuuta 2021

.

Ruokolahden taajamametsät siistitään

Ruokolahden kunta on järjestänyt kaksi yleisötilaisuutta taajamametsien kunnostukseen liittyen. Suunnittelukokous pidettiin kesäkuussa ja elokuussa yleisöllä oli mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Maastotyöt suorittaa Vuoksen Metsähoitoyhdistys noin viiden vuoden aikana Kirkonkylän, Vaittilan, Käringin, Oritlammen ja Huhtasen alueella.

Tavoitteena on asumisviihtyvyyden parantaminen, kokonaisuuden hallinta ja suoja-alueiden hoitaminen. Hoitotoimenpiteissä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja kunnan metsien kokonaisuuden hallinta.

Hakkuita tehdään noin 130 hehtaarin alueella hakkuukertymän ollessa 6714 kuutiota. Hakkuualalla tehdään harvennusta 73 hehtaarin alueella. Ensiharvennus tehdään 15 hehtaarin alueella. Erikoistoimenpiteitä tarvitaan melkein 30 hehtaarin alalla ja ylispuita harvennetaan noin seitsemältä hehtaarilta.

 

Rantaharjun alue on yksi erikoisharvennusta vaativista alueista, kertoi alue-esimies Erkki Jääskeläinen Vuoksen Metsänhoitoyhdistyksestä. Alueella kasvaa vanhaa metsää, johon tehdään pieniä, muutaman puun aukkoja, jotta metsän kasvu olisi uudistuvaa ja jatkuvaa. Erikoistoimenpitein varmistetaan, että metsä säilyy eikä maisema muutu.

Taajamametsiin tehdään istutustöitä seitsemän hehtaarin alalla. Samaa suuruusluokkaa olevilla alueilla tehdään muokkausta ja taimikonoitoa. Taimikonperkausta Metsänhoitoyhdistys tekee parin hehtaarin alueella. Eniten työllistävät raivaustoimenpiteet, joita tehdään 120 hehtaarin alueella. Kohteissa tekee metsuri ensin raivauksen ja sen jälkeen käynnistetään tarvittavat hakkuut. Erkki Jääskeläinen lupaa, että alueen asukkaille järjestetään tilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus sanoa mielipiteensä harvennuksista. - Aina eivät mielipiteet käy välttämättä yksiin. Toinen asukas haluaa puiden suojaa ja toinen haluaa avaruutta ja väljyyttä, totesi Jääskeläinen. Asukastilaisuuksia järjestetään eri alueilla ennen hakkuiden käynnistymistä.

Kuva: Kesän aikana Vaittilan koulun ympäristöä on raivattu.

Airi Ruokonen