lauantai 22. helmikuuta 2020

.

Sininen Haapavesihanke käyntiin

 

Ruokolahden edustan vesiensuojeluhanke Sininen Haapavesi on saanut myönteisen päätöksen Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta 4.3.2013. Imatran seudun ympäristöviranomainen hallinnoihanketta. Hankevetäjänä toimii maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Salme Muurikka ja hankekoordinaattorina hankevalmistelusta vastannut ympäristöinsinööri Helena Kaittola. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.12–31.12.14. Hanketta rahoittaa EU:n maaseudunkehittämisen maatalousrahasto. Kuntarahoittajana toimii Ruokolahden kunta. Yksityistä rahoitusta ovat antaneet Stora Enso Oyj, Tornator Oy, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sekä Tetriniemen osakaskunta. Virmutjoen osakaskunta on luvannut talkooapuaan hankkeelle. Hankkeen kokonaisbudjetti on 255 600 euroa. Vesiensuojelussa on tärkeää saada aikaan valuma-aluetasoisia kokonaisratkaisuja. Hankkeeseen kuuluvien maa- ja metsätalouden yleissuunnitelmien tarkoituksena on etsiä vesiensuojelullisesti tärkeät kohteet ja innostaa metsätaloustoimijoita ja maatalousyrittäjiä vesiensuojeluun Haapaveden valuma-alueella. Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelman tulee tekemään Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ja maatalouden vesiensuojelusuunnitelman ProAgria Etelä-Suomi. Lähiaikoina kilpailutetaan koekalastuksen ja kalastotiedustelun pohjalta tehtävä hoito- ja poistokalastussuunnitelman teko sekä vesi-, levä- ja klorofyllinäytteidenotto. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Toivo Launiainen ja Arja Villanen Ruokolahden kunnasta, Hannu Inkinen Ruokolahden kalastusalueesta, Kari Luukkonen Tetriniemen osakaskunnasta, Olli Siitonen MTK-Vuoksesta, Teemu Klemettí Stora Enso Oyj:sta, Maarit Sallinen Tornator Oyj:sta, Seppo Repo Suomen metsäkeskuksesta, Anna-Maija Wikström Imatran seudun ympäristöviranomaisesta sekä Marja Kauppi, Visa Niittyniemi ja Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

SM