keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Energiapuun tukeen ennätysmäärä rahaa käytettävissä

Suomen metsäkeskus jakaa kuluvana vuonna lähes 61,2 miljoonan euron verran Kemeran eli Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia varoja metsätalouden töihin. Tukea myönnetään nuoren metsän hoitoon, metsänuudistamiseen, metsäteiden kunnostamiseen ja kunnostusojitukseen.  Pienpuun energiakäyttöä tuetaan lisäksi 18 miljoonalla eurolla.
Energiapuun korjuu on käynnistynyt nihkeästi Kaakkois-Suomessa. Energiapuun korjuutukeen on maaliskuun loppuun mennessä käytetty 92 000 euroa, jolla on hankittu energiapuuta 13 000 kuutiota. Kaikkiaan energiapuun korjuuseen on Kaakkois-Suomessa varattu tänä vuonna Kemera-tukirahaa 800 000 euroa, jolla voitaisiin korjata noin 113 000 kuutiota energiapuuta.
Kemera-tuki edellyttää myös metsänomistajan omaa työpanosta
- Parhaillaan käydään julkisuudessa vilkasta keskustelua metsätalouden tukijärjestelmästä. Tässä keskustelussa unohtuu välillä, että Kemera-tuet edellyttävät metsänomistajan omaa panosta tehtäviin töihin. Esimerkiksi taimikonhoidon kustannuksista Kemera kattaa puolet, toisen puolen maksaa metsänomistaja, muistuttaa Metsäkeskuksen julkisten palvelujen metsäjohtaja Anna Rakemaa.
Vuoden 2012 alusta alkaen Kemera-tukia on verotettu metsätalouden pääomatulona. Useille metsänomistajille Kemera on päätöksentekohetkellä tärkeä kannustin aloittaa hoitotyö. Taimikonhoidon taloudellinen hyöty on odotettavissa vasta useiden vuosien tai vuosikymmenten kuluttua. Rkl