keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Haapaveden tilaa parannetaan Sininen Haapavesi -hankkeen avulla

Sininen Haapavesi -hankkeessa tarkoituksena on edistää vesiensuojelua Haapaveden vesi- ja valuma-alueella. Vesiensuojelussa on tärkeää saada aikaan valuma-aluetasoisia kokonaisratkaisuja. Hankkeen avulla pyritään parantamaan alueen asukkaiden, virkistyskäyttäjien, viranomaisten, kunnan, sekä  maa- ja metsätalouden neuvojien välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Hankkeen kautta jaetaan tietoa ja osaamista eri ammattiryhmille ja lisätään ns. suuren yleisön yleistä vesiensuojelutietoisuutta.

Kuluvan kesän aikana

Maatalouden ja metsätalouden vesiensuojeluun tehdään yleissuunnitelmat.
Etsitään maatalouden kosteikkokohteiden ja metsätalouden vesiensuojelurakenteiden paikkoja. Alueella tehdään koekalastusta sekä otetaan vesinäytteitä.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 14.5.2013 kello 17.00 Jaakkiman kristillisen opiston Ruokolahti-salissa. Yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa vesiensuojelusta.
Kesän aikana hanke on esillä Ruokolahdella kesätapahtumissa, mm. Suikkalan lavan kyläillassa 13.7. ja Äitsaari-kierroksella 21.7. Vesiensuojeluasioista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankevetäjä Salme Muurikkaan, puh. 020 617 4311.

Ranta-Asukkaan Vesiensuojelun ABC

1. Pese matot, pyykit kuivalla maalla, vaikka saavissa liottamalla tai pressun päällä. Vältä fosfaattipitoisia pesuaineita.

2. Älä hanki runsaasti vettä kuluttavia laitteita kesämökille - vältät turhia jätevesiä.

3. Pese hiuksesi saunassa, älä järvessä.

4. Kompostoi puuseen jätteet; älä kuoppaa niitä maahan.

5. Kunnosta jätevesijärjestelmäsi nykyvaatimusten mukaisiksi.

6. Haravoi keväällä rantaan kulkeutunut kasvimassa pois ja kompostoi se kauempana rannasta.

7. Niitä vesikasveja esim. viikatteella tai haravoi niitä. Ensimmäisenä kesänä niitto kahteen kertaan, toisena kesänä niitto kertaalleen samasta paikasta. Älä niitä ojien suista, sillä kasvit pidättävät ravinteita. Vie niittojätteet pois rannalta.

8. Älä kaiva ojia järveen saakka, vaan jätä 1-2 metriä kaivamatta.

9. Jätä rantaan suojavyöhyke, joka pidättää ravinnevalumia.

10. Harrasta hoitokalastusta: pyydä särkikaloja katiskalla ja käytä kalat ravinnoksi tai kompostoi ne kaukana rannasta. Säästä petokaloja järveen.