keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Kolmas Vaikuta - älä valita päivä Kirkonkylän koululla a

Ruokolahden nuorisoneuvosto järjesti kolmannen kerran tilaisuuden, jossa Kirkonkylän koulun oppilaat saivat esittää kysymyksiä ja tällä kertaa vastaamassa oli joukko kunnan johtavia luottamushenkilöitä. Kaikkiaan 94 nuorta oli esittänyt kirjallisen kysymyksen, jotka vastaajille esittivät nuorisoneuvoston edustajat Jukka Ikävalko ja Joel Nevalainen.

Vastauksia antoivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Savolainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mirja Henttonen, kunnanhallituksen varajäsen Ari Kostiainen, kunnanhallituksen jäsen Harri Ahonen, kunnanvaltuuston jäsen Esko Ijäs ja kunnanvaltuuston jäsen Jorma Hanhisalo.

Tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastasi matkailu- ja nuorisosihteeri Eija Auvinen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Essi Helin. Liikuntasalissa pidettyyn vaikuttamistilaisuuteen osallistuivat koulun oppilaat kuudennesta yhdeksänteen luokkaan sekä opettajat ja koulunkäyntiavustajat.

Kysymyksiä ja vastauksia

Voisiko Ruokolahti liittyä Imatraan tai Lappeenrantaan, mutta nimeksi tulisi Ruokolahti?

Jouko Savolainen vastasi, että nimikysymys ei ole tärkein, eikä hän näe tällä hetkellä tarvetta liittyä kumpaankaan. Samalla tavalla vastasi Harri Ahonen. Esko Ijäs totesi, että liitokset ovat tulevaisuuden asioita jossain vaiheessa ja nimi ratkaistaan neuvottelemalla.

Montako kesätyöntekijää kunta palkkaa ja paljonko he saavat palkkaa?

Mirja Henttonen vastasi, että kunta palkkaa 16 kesätyöntekijää, joille maksetaan 800 - 1 000 euron kuukausipalkkaa vastaava summa.

Miksi Puntalan koulu lakkautetaan?

Mirja Henttonen vastasi, että tehtyjen selvitysten perusteella rakennusten kunto ratkaisi ja Puntalan koulu oli huonommassa kunnossa kuin Huhtasenkylän koulu. Ari Kostiainen toivoi yhteistyötä Imatran ja Rautjärven kanssa koulutoimeen liittyen.

Tuleeko kuntaan frisbee golf -rata?

Tämä kysymys herätti vilkkaan ja tuloksekkaan keskustelun. Rehtori Kari Stenberg esitti päättäjille sopimusta.
Koulu ja oppilaat lupaavat säästää kunnan rahoja pitämällä paikat kunnossa ja siivoamalla tarvittaessa, jos kunta ottaa ensi vuoden talousarvioon kyseisen rata-hankkeen. Päättäjät lupasivat ottaa haasteen vastaan. Hankkeeseen voisi hakea EU-rahoitusta  Kärki-Leaderilta, jos sopiva hakija löytyy.

Saadaanko koululle lisää keinuja?

Kunta on saanut rahoitusta 14 000 euroa Liikkuva koulu -hankkeelle. Näistä varoista voidaan hankkia lisää välineitä kouluille. Taina Paananen toivoi, että käyttäjät ilmoittaisivat myös kyliltä, mikäli laitteet ovat epäkunnossa tai niissä on joitain puutteita. Palautetta voi antaa aloitelaatikoihin, joita on liikuntahallilla, kirjastossa sekä S-marketilla. Koulussa toteutetaan yksi pitkä välitunti, jonka aikana toivotaan lasten liikkuvan ja saavan näin puhtia päivään.

Miksei kaikkeen kiusaamiseen puututa?

Rehtori Stenberg lupasi, että jokaiseen tapaukseen puututaan, kunhan se vain tulee opettajien tietoon.
- Monet tietävät, mutta eivät uskalla kertoa kiusaamisesta, yksikin tapaus on liikaa, sanoi rehtori. Ruokolahden kaikki koulut ovat mukana Kiva koulu -hankkeessa, jossa on tehty selkeät toimintaohjeet miten kiusaamistapauksissa toimitaan. Rehtori kehotti aina kertomaan jollekin aikuiselle, jos kokee kiusaamista.
- Se, mitä toivot itsellesi, tee toiselle, totesi Kari Stenberg.

Jorma Hanhisalo, joka on tehnyt elämäntyönsä poliisina totesi, että kiusaaminen heijastuu myöhemmässä elämässä. Kiusaaminen saattaa johtaa myöhemmin jopa rikollisuuteen. Siksi kiusaaminen on katkaistava riittävän ajoissa.

Minna Karjunen Ruokolahden Rajusta pyysi oppilailta toivomuksia ensi syksyn liikuntakerhoja varten. Juuri nyt on suunnittelu meneillään.

Hyviä kysymyksiä riitti

Oppilaat saivat kuulla, että kouluaterian raaka-aineet maksavat 0,99 euroa annosta kohden. Valmis ateria työvoima- ja muine kustannuksineen maksaa 3,01 euroa. Erikoisruokavalion yhden aterian hinnaksi tulee 4,50 euroa.

Kirjasto ei ole avoinna viikonloppuisin, koska tästä aiheutuu ylimääräisiä palkkakustannuksia. Kättennosto-äänestyksellä suuri osa oppilaista olisi halukas käyttämään kirjastoa viikonloppuisin.

Liikuntahallin ilmanvaihtoon on tulossa kesän aikana LVI-laitteiden osalta takuuhuolto. Jonkin verran on tullut palautetta liikuntahallin sisäilmasta. Osittain ongelmat ovat johtuneet alkuhankaluuksista.

Aikaisemmin esitetty koirapuiston perustaminen on edennyt kunnan virkamiehille, joten asia etenee, jos kunnassa näin päätetään.

Koulussa on sovittu, että kännykkä ei näy eikä kuulu. Kännykän käyttöä ei varsinaisesti ole kielletty ja osittain uusia kännyköitä nettiyhteyksineen voidaan käyttää myös opiskelun apuna.

Salosaaren lenkkipoluille on kertynyt hakkuujätteitä metsätöiden yhteydessä, mutta kyläyhdistys raivaa lenkkipolkuja käyttökuntoon kesän aikana.

Päättäjät vastasivat, että uimahallia ei Ruokolahdelle rakenneta. Kannattaa käyttää kunnan uimarantoja, joita on kesäisin käytössä useita. Vaittilan uimaranta on äskettäin kunnostettu. AR