lauantai 22. helmikuuta 2020

.

Huolellisella suunnittelulla toimiva jätevesijärjestelmä

 

 Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uudistamiseen on aikaa vielä 2,5 vuotta, siirtymäaika umpeutuu maaliskuussa vuonna 2016. Kiinteistönomistajien kannattaa kuitenkin jo suunnata ajatukset uudistustyöhön, koska uudistaminen on monivaiheinen prosessi.

Lainsäädännön vaatimukset täyttävän ja toimivan jätevesijärjestelmän rakentamisessa tärkeää on huolellinen suunnittelutyö. Kun kiinteistöllä on tehty päätös jätevesijärjestelmän uudistamisesta, kannattaa avuksi suunnittelutyöhön palkata ammattitaitoinen ja puolueeton jätevesisuunnittelija.
   Jätevesisuunnittelijan työhön kuuluu mm. tulla paikalle tontille katsomaan tontin olosuhteet ja erikoispiirteet, esitellä kiinteistönomistajalle erityyppisiä tilanteeseen sopivia jätevesijärjestelmiä ja tehdä kirjallinen suunnitelma tulevasta jätevesijärjestelmästä. Suunnittelijan tehtävänä on myös opastaa kiinteistönomistajaa valitun järjestelmän käyttö- ja huoltotoimenpiteistä. Käyttö- ja huolto-ohjeet suunnittelija antaa myös kirjallisena kiinteistönomistajalle. Kiinteistöomistajan tulee sitoutua huolehtimaan uuteen järjestelmään liittyvistä huoltotoimenpiteistä.

Luvat kuntoon
 
Jätevesijärjestelmän uudistaminen on luvanvaraista toimintaa. Kunnasta pitää hakea järjestelmän uudistamista varten toimenpidelupa, jonka liitteenä tulee olla kunnasta riippuen tiettyjä asiakirjoja. Lisäksi luvan liitteenä tulee olla myös jätevesisuunnitelma. Suunnitelman avulla kunta antaa uudistamistyölle luvan. Suunnitelma toimii myös urakoitsijan ja rakentajan oppaana uuden järjestelmän rakentamisvaiheessa.
Luvan saamisen jälkeen voi lähteä ostamaan tarvittavia tarvikkeita järjestelmän rakentamista varten. Huolellinen ja suunnitelman mukainen rakentaminen on tärkeää, jotta uudesta jätevesijärjestelmästä saadaan pitkäikäinen ja toimiva. Käyttöönoton jälkeen on tärkeää myös muistaa tehdä tarvittavat huolto- ja hoitotoimenpiteet säännöllisesti ja ajallaan!
 
Neuvontaa saatavilla

Kesän aikana Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan asukkailla on ollut mahdollista saada maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa Jässi-jätevesihankkeen jätevesineuvojalta.
Jätevesineuvoja on tarjonnut erikseen valittujen alueiden asukkaille kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä. Kesän aikana neuvoja on kiertänyt noin 150 kiinteistöllä antamassa neuvontaa, ohjeita uudistamistyöhön ja oikeaan etenemisjärjestykseen sekä esitellyt erilaisia mahdollisia jätevesijärjestelmiä. Syksyn aikana jätevesineuvojan voi pyytää pitämään kyliin jätevesi-iltoja. Hänet voi myös tavata jätevesineuvontapisteillä syksyn tapahtumissa. Lisäksi jätevesineuvontaa saa puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
 
Jässi-jätevesihanke tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille. Hanketta toteuttaa Imatran seudun alueella Suomen Kylätoiminta ry. Rahoitus hankkeelle tulee Ympäristöministeriöltä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta. Lisätietoa asiasta saa osoitteesta www.jatevesihanke.fi
 
Kirsi Mäensivu

Kuva Tuula Oinonen