keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Leader-hankkeilla kehitetään elinympäristöä yhteiseksi hyväksi

Taitotalon kahvin- ja pullantuoksuun kerääntyi tammikuisena keskiviikkoiltana joukko ihmisiä kuuntelemaan Leader-illan antia. Esittelyssä oli kahdeksan hanketta, joista osa oli jo kokonaan toteutettu ja osa vasta alkutaipaleella.

Ruokolahden taideyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Pellinen toivotti osallistujat tervetulleiksi Taitotalolle, jonka jälkeen hankkeiden parissa jo 15 vuotta työskennellyt Markku-Pekka Antikainen kertoi Taitotalon olleen  2000-luvun alussa Leader-hankkeena. Jatkossa Taitotalolle kenties kehitetään kansainvälistä yhteistyötä Viron suuntaan.

Ensimmäisenä hankkeena esiteltiin Jouko Savolaisen vetämä viiden kylän Kivat kylät –hanke. Hankkeen tavoite oli mm. kasvattaa kylien asukasmäärää ja Muuta maalle, lähelle kaupunkia -hankealueelle muuttikin 15 nuorta perhettä.  Tontteja saatiin tonttipankkiin tarjolle 19 tonttia yksityisiltä maanomistajilta ja 19 tonttia kunnalta. Tontteja myytiin kolme kappaletta. 

Kylien tunnettavuutta parannettiin hankkeen aikana  olemalla esillä tapahtumissa siirrettävän messuosaston kanssa, mainostaululla, medianäkyvyydellä ja Mukavasti maalla –iltamilla, joihin osallistui noin kolmesataa henkeä. Suurin tavoite oli kuitenkin lisätä ihmisten intoa kehittää omaa kylää paremmaksi paikaksi asua ja elää. Hankkeen sisälle syntyikin uusi hanke, Iloa liikunasta – kaukalosta kaikille, jossa kunnostettiin Tarkkolan luistelukaukalo.


Hankkeita yhteiseksi hyväksi

Leader-hankkeiden avulla oli kehitetty Ruokolahdella tälläkin kaudella paljon ympäristöä ja harrastusmahdollisuuksia.

Pohjalankilantien varressa olevaa ampumarataa on kunnostettu ympäristömääräyksiä noudattavaksi mm. melun osalta. Vuonna 1955 rakennettua Kotasalon tukkikämppää on kunnostettu Tainionkosken metsästysseuran toimesta virkistyskäyttöön. Vanhojen partiolaisten Yrjänä-kilta on kunnostanut partiolaisille toista kämppää usean lippukunnan yhteistyönä. Ruokolahden Musiikkiteatteriyhdistys sai Jazz-tyttö musikaalia varten äänentoistolaitteiston. Pappilanlahden alue saatiin Aimo Halosen aloitteesta raivattua ja kunnostettua virkistyskäyttöön. Hankkeen vetäjänä Ruokolahden seurakunta. Pappilanlahden maisemapolku onkin nykyisin lenkkeilijöiden kovassa käytössä ja Taitotalon Leader-illan yleisöstä tuli Haloselle kehuja hienosta projektista.

Koulutusta ja kehitystä

Ruokolahden Yrittäjien puheenjohtaja Matti Jaatinen kertoi yrittäjien koulutushankkeesta Käytännön Venäjää yrittäjille, jonka avulla parannettiin yrittäjien venäjän kielen taitoa ja Venäjän kulttuurin tuntemusta, verkostoiduttiin yrittäjien kesken ja saatiin käyttöön oman alan sanastoa. Seuraavaksi on alkamassa koulutushankkeena Tietotekniikkaa yrittäjille.


Laajemman alueen hankkeesta on kysymys Soile Lehtisen vetämässä Lähiruoka-hankkeessa, jossa Ruokolahdelta ovat mukana Lohela ja Maaseutupuoti Katariinan Kahvitupa. Hankkeen aikana on jo Lehtisen mukaan oltu torilla ja tapahtumissa esillä, kehitetty reseptejä suomeksi ja venäjäksi, markkinoitu lähiruokatuotteita ja saatu aikaan yrittäjien verkostoitumista. Seuraavia tavoitteita ovat mm. Venäjä-yhteyksien kehittäminen, mobiiliverkoston hyödyntäminen, seudun omien tuotteiden kehittäminen ja lähiruokamatkan järjestäminen.

Talkootyö isossa osassa

Monesti hankkeet venyvät ja jatkoajan myöntäminen onkin Markku-Pekka Antikaisen mukaan hyvin yleistä. Työtä onkin yllättäen enemmän kuin etukäteen on laskettu, ja vastuuhenkilöt väsyvät töiden kaatuessa samojen ihmisten niskaan.
Hankevetäjät kehottivatkin hanketta suunnittelevia valitsemaan ja sitouttamaan riittävän monta ihmistä hankkeen vastuunkantajiksi.

Kurrolaan metsästysmajaa kunnostavan Virmutjoen seudun Erän puheenjohtaja Raija Ojajärvi kertoi talkooväen saamisen olevan usein haasteellista. Ojajärven mukaan hankkeissa kannattaa myös varautua yllättäviin menoihin. Leader-rahoitusosuus koettiin monen hankkeen onnistumisen kannalta ratkaisevaksi tekijäksi ja Markku-Pekka Antikaista kiiteltiin hyvästä yhteistyöstä.

Antikainen kertoi yrityspuolen hankkeisiin olevan vielä pienen rahamäärän haettavaksi kesäkuuhun saakka. Uudet Leader-kuviot käynnistyvät näillä näkymin noin vuoden päästä.

Jaana Hellstén

Kuva Kurrolan kodalta