keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Vanhusneuvosto linjasi alkanutta vuotta

Vanhusneuvosto kokoontui viime viikolla vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelmaa tälle vuodelle. Vanhuspalvelulain  mukainen suunnitelma laaditaan maakunnallisena Eksoten johdolla. Puheenjohtaja Toivo Ruohonen ja varapuheenjohtaja Sinikka Röyti ovat mukana maakunnallisessa työryhmässä suunnitelmaa laatimassa.Suunnitelmaan on mahdollista laittaa kuntakohtainen osio.

Vanhusneuvoston suunnitelmissa on järjestää tapaaminen seudun vanhusneuvostojen kanssa kuluvan vuoden aikana. Vanhusten viikkoa vietetään lokakuun toisella viikolla teemalla: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhusneuvosto järjestää vanhustenviikolla kulttuuri- ja liikuntapainotteisen tapahtuman. 

Toiveissa mölkkyalue

Tulossa on tänä kesänä torin viereen valmistuvalla ikäihmisten ulkoliikuntapaikalla avajaistapahtuma. Vanhusneuvosto päätti esittää tekniselle toimelle mölkyn pelaamiseen tarkoitetun sora-alueen tekemistä lähiliikuntapaikan yhteyteen.

Muina asioina tuli esille, että Etelä-Karjalan Osuuspankilta syksyllä pyydetyt liikennejärjestelyt Ruokolahden konttorin pysäköintialueella on luvattu tehdä. Ajoneuvolla ajo kielletty- liikennemerkki on jo asennettu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Osuuspankin pihalta tulee poistua suoraan Rasilantielle, eikä Pankkitien kautta.

Kokouksessa päätettiin lähettää kirje Ruokolahden Yrittäjäyhdistykselle, Imatran Seudun Kehitysyhtiölle ja työvoimahallinnolle. Neuvostoa huolestuttaa se, että Ruokolahdelta puuttuvat yksityiset hoivapalvelutuottajat. Kotihoidosta saadun viestin mukaan palveluille olisi tarvetta ja kysyntää. Omaishoitajilta jäävät palvelusetelit käyttämättä suureltaosin, kun palvelun tarjoajia ei ole.


Viriketuokioita ryhmäkoteihin

Vanhusneuvostossa keskusteltiin myös virikekummitoiminnasta. Ryhmäkoteihin Iltatähteen ja Ruokorinteeseen on toivottu viriketuokioita. Jäsenet keskustelevat asiasta omissa yhdistyksissään.

Yhteistyötä tässä voitaisiin tehdä esim. Jaakkiman opiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen, koulun, päivähoidon ja seurakunnan kanssa. Samoin keskusteltiin yli 75-vuotiaille tehtävistä kotikäynneistä, pyöräteiden hiekoituksesta ja ikäihmisten ongelmista lääkehoidossa. RKL