perjantai 29. toukokuuta 2020

.

Hyvinvointiaseman avajaiset kiinnostivat ruokolahtelaisia

Maanantaina vietettiin Ruokolahden hyvinvointiaseman avajaisia kahvien merkeissä. Väkeä paikan päällä kävi vajaan parin ensimmäisen tunnin aikana jo noin kahdeksankymmentä henkeä.

Avauspuheenvuoron käytti Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Eksotessa on kehittämisen kärjessä kolme asiaa. Ensimmäisenä on Armilassa tapahtuva kuntouttava hoito, jotta kotona eläminen olisi mahdollista entistä nopeammin ja entistä useammin. Toinen keskeinen asia on sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen avohoidossa ja kolmantena tavoitteena on keskussairaalan istuttaminen uudenlaiseen tilanteeseen.

Itkonen totesi, että Eksoten tavoitteena on kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla ja toimintojen ylläpitäminen ilman henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia kuntien kantokyky huomioon ottaen. Tämä edellyttää henkilöstöltä uusiin toimintamalleihin sopeutumista. Integroitu malli, jossa sosiaali- ja terveystoimi yhdistettään, otetaan käyttöön tulevaisuudessa myös monissa muissa Euroopan maissa.

Käytännössä uudessa toimintamallissa otetaan mukaan myös kolmannen sektorin toimijat, jotka voivat olla apuna sähköisten palvelujen kehittämisessä. Toimintoja on suunnattu sähköisesti käytettäviksi. Ikääntyvälle väestölle voi olla vaikeuksia asioida sähköisesti. Eksoten väki lupaa, että kaikkia palvellaan. Hyvinvointiasemalla on käytössä asiakkaille oma tietokone, jonka käytössä opastaa palveluohjaaja.

Pentti Itkonen totesi, että kysymyksessä on toimintamallien kääntäminen työntekijälähtöisestä ajattelumallista toimintaan kansalaisia ja palvelujen tuottamista varten.

Kunnanjohtaja Antti Pätilän viesti kuului, että vanhoilla eväillä ei enää pärjätä. Muutos on väistämätön. Syys- lokakuulla päätetään Ruokolahden hyvinvointiaseman jatkosta. Eksoten tavoite on saada sähköisen asioinnin käyttöä lisättyä, näin henkilökunnan voimavaroja voidaan kohdentaa niitä kansalaisia varten, joille internetin käyttö ei ole mahdollista.

Ruokolahtelaiset voivat edelleen soittaa puhelimella omalle hyvinvointiasemalle. Vastaanottohenkilökunta neuvoo ja ohjaa eteen päin. Hoidonarviointi jatkuu kuten ennenkin. Ruokolahdella toimii kolme lääkäriä ja hammashoitola jatkaa entisellään. Tämän vuoden aikana asemalle valmistuu reseptihoitaja.
- Kenenkään terveys ei vaarannu sen takia, ettei ole internettiä, lupasi Pentti Itkonen.

Sosiaalitoimen muutokset

Suurin muutos Ruokolahdella tapahtuu sosiaalitoimessa. Kunnantalolla ei enää työskentele sosiaalityöntekijöitä. Yksi heistä toimii palveluohjaajana hyvinvointiasemalla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9 - 15 välisenä aikana. Keskiviikkoisin palveluohjaajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Terttu Vesala.
Kolme sosiaalitoimiston työntekijää jatkavat työssään Parikkalassa ja Lappeenrannassa. He tulevat tarvittaessa ja sovittuna aikana asiakastapaamiseen Ruokolahden hyvinvointiasemalle.
- Taustalla on iso joukko eri ammattilaisia, jotka saapuvat tilanteen mukaan paikan päälle, lupasi perhe- ja sosiaalipalvlujen johtajaMarja Kosonen.
Työntekijöillä kuluu työaikaa siirtymisiin. Pentti Itkonen totesi, että liikkumista tehdään suunnitellusti ja kotihoitohenkilökunta lähtee työvuoroonsa suoraan kotoaan. Päivän asiakaskäynnit löytyvät suoraan työntekijän mobiililaitteelta.

Kehittämistä

Kansalaiset voivat osallistua palvelujen kehittämiseen vastaamalla hyvinvointiasemalla oleviin kyselyihin ja kuukausittain paikan päällä olevalle henkilölle. Kehittämisehdotuksia voi antaa myös sähköisesti www.hyvis.fi -sivujen kautta. Eksoten asiakasraati aloitti toiminnan tammikuussa ja muitakin palautetyrmiä tullaan perustamaan, kertoi projektipäällikkö Minna Lignell. 

Saattohoitoa kehitetään

Yleisön joukosta Anneli Hokkanen tiedusteli saattohoidon toiminnasta Eksoten alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Tuula Partanen kertoi juuri käynnistyneestä saattohoito-hankkeesta, jonka työryhmä työskentelee Armilassa. Jatkossa hoitoa tullaan antamaan myös kotona. Lisää henkilökuntaa koulutetaan saattohoitoa varten. Tehosa-toiminnan tavoitteena on, että potilas voisi elää kotona elämänsä loppuun saakkka. Hoitotestamentin tekeminen on jo tällä hetkellä mahdollista www.hyvis.fi -sivujen kautta.

IsoApu

Terveydenhoitaja Riikka Kivimurto esitteli Lappeenrannassa toimivan IsoApu-neuvontapisteen toimintaa, joka palvelee koko Eksoten aluetta. Kotona asuvalle kuntalaiselle, joka täyttää 75 vuotta, lähetetään kirje, jossa tarjotaan käyntiä asiakkaan luona. Kyseessä on ennalta ehkäisevää toimintaa, jonka avulla tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Asunnossa voidaan tehdä pieniä muutostöitä, ruokavaliosta ja liikunnasta keskustellaan ja sosiaalista verkostoa tarkastellaan asiakkaan kanssa. 

Henkilökunta

Hanketyöntekijä Vuokko Majoinen totesi, että Ruokolahdella hyvinvointiaseman avajaisissa oli luottavainen ilmapiiri.
Suurin muutos kohdistuu Eksoten henkilökuntaan, johon koko toimintamallin muutos nojaa. Työntekijöillä voi olla pelko siitä, että oma osaaminen ei riitä. Osaaminen karttuu työtä tehdessä ja nyt toteutettavien muutosten tähtäin on tulevaisuudessa. On ymmärrettävää, että murrosaika kuluttaa voimavaroja erityisesti työntekijöiltä. Kansalaisen kannalta oli turvallista kuulla, että hoitoa annetaan, vaikka ei sähköisiä palveluja pystyisi käyttämäänkään.
               

Airi Ruokonen