sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

.

Kuiva ja tuulinen sää lisää maastopalojen vaaraa

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tiedote antaa ohjeita avotulen tekoon ja roskien polttoon. Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulta, jossa tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tulen käsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen toimimalla huolellisesti ja varovaisesti. Tulta ei koskaan saa jättää vartioimatta.

Avotulen paikka on valittava niin, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa maastoon tai rakennuksiin. Kannattaa myös muistaa, että kuivat olosuhteet ja tuuli lisäävät leviämisriskiä. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Myös kertakäyttögrilli katsotaan avotuleksi ja grillata voikin siksi vain alueilla, joilla grillaus on sallittua. Useimpien kaupunkien yleisillä alueilla ja puistoissa kertakäyttögrillin käyttö on kielletty. Kertakäyttögrilli tulee aina asettaa tasaiselle ja palamattomalle alustalle, kuten hiekalle tai kalliolle. Grilli on sammutettava huolellisesti käytön jälkeen sekä annettava jäähtyä rauhassa ennen roskiin laittamista.

Polttamisen sijaan kompostointia

Useissa kunnissa risujen, hakkuujätteiden ja lehtien poltto nuotiolla, tynnyrissä tai muussa vastaavassa astiassa on jätehuoltomääräyksissä kokonaan kielletty taajama-alueella. Haja-asutusalueella polttamisessa on oltava huolellinen. Tulen lähelle on varattava alkusammutusvälineitä.

Savut eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat kasvijätteiden kompostoimista omalla pihamaalla tai toimittamista jäteasemalle.

Sytyttäjä vastuussa seuraamuksista

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara on ilmeinen. Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Jos tulipalon vaara on ilmeinen, pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueellaan määräajaksi. Pelastuslaissa säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on jo sammuttanut kevään ensimmäiset maastopalot. Kulotuksen karkaaminen käsistä on yleisin syy maastopalon syntymiselle keväällä. Kulotus on aina suoritettava metsäammattilaisen valvonnassa. Palo voi lähteä myös esimerkiksi tupakantumpeista tai tuhkakasasta.
Vaikka lain mukaiset ilmoitukset kulotuksesta tai runsaasti savua muodostavien oksien, olkien tai hakkuujätteiden poltosta olisikin tehty pelastuslaitokselle, sytyttäjä on aina itse vastuussa seuraamuksista, muistuttaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Rkl