lauantai 11. heinäkuuta 2020

.

Sininen Haapavesi -hanke tarjoaa neuvontaa

Maanantaina Jaakkiman kristillisellä opistolla pidettiin Sininen Haapavesi -hankkeen yleisötilaisuus. Hankevetäjä Salme Muurikka kertoi hankkeen kuulumisia. Tekeillä on Geosaimaa oy:n toimesta hulevesisuunnitelma pappilanpellon asuinalueelle. Tarkoitus on viivyttää ja imeyttää sade- ja sulamisvesiä lähellä niiden syntypaikkaa.

Maatalouden vesiensuojelurakenteiden osalta on tehty kosteikkosuunnitelmia Suolahteen, Tetriniemeen ja Virmutjoelle. Tetriniemeen on tulossa laskeutusallas ja tulvatasanne sekä Utulaan kosteikkosuunnitelma. Viljelijöille on tarjolla ilmaisia tilaneuvontakäyntejä maisemasuunnittelijan ja kasvinviljelyn asiantuntijan toimesta. Käynnillä voi saada esimerkiksi hyviä vinkkejä siitä, miten voi vaikuttaa maan kasvukuntoon.

Jässi-jätevesihanke tarjoaa neuvontaa

Pirkko Räikkönen oli illassa mukana kertomassa Imatran seudun Jässi-jätevesihankkeen kuulumisista. Tämän kesän asiana on tarjota neuvontaa jätevesiasioissa vakituisesti asutuille kiinteistöille Pohja-Lankilassa, kenties myös Äitsaarella, Salosaarella ja Lassilassa. Kiinteistön omistajia lähestytään kirjeitse kesän aikana. Käynnit ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja puolueettomia.

Käynnillä on mahdollisuus saada kirjallinen arvio jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta ja ohjeet asiassa etenemiseksi. Myös mökkiasukkaat ja muiden alueiden ihmiset voivat ottaa yhteyttä Räikköseen, jos neuvonta kiinnostaa. Tämä ja ensi kesä on vielä aikaa saada kiinteistöjen jätevesiasiat kuntoon.

Pintavesiä ja pohjavettä suojellaan

Metsänparannuspäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta kertoi, että  eniten kuormitusta vesistöille aiheuttavat kunnostusojitukset ja uudisalojen maanmuokkaus. Haapaveden ympäristön vesiensuojelusuunnitelman tavoitteena on, ettei pintavesien ekologinen tai kemiallinen tila heikkene tai pohjaveden laatu tai määrä muutu.

Metsänhoidon toimintamallit valitaan tapauskohtaisesti. Toimintatavaksi valitaan kevein ja vähiten maanpinnan rikkoutumista aiheuttava tapa. Kuitenkin niin, että metsähoidollinen laatu toteutuu. Myös metsän monimuotoisuus ja maisema-arvot pyritään huomioimaan. Illassa puhuivat myös kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksesta ja Markku Turtiainen Järvikalastus Turtiaisesta. He kertoivat kesän rysäkalastuksista ja syksyn nuottauksista.

Vaittilan rannalta sinilevähavainto

Hankekoordinaattori Helena Kaittola totesi, että merkeistä päätellen on tulossa sinileväkesä. Maaliskuussa Ruokolahden kunnan tekemässä tutkimuksessa havaittiin Haapaveden veden olevan tummaa, humusaineiden värjäämää ja huomattavan sameaa. Sinilevä havaintoja on lähipäivinä tehty jo muun muassa Äitsaarella Vessaarenniemessä sekä Vaittilan uimarannalla Salosaarella. Kaittola tähdensi, että Haapavedellä pienikin mökkiläisten tai asukkaiden aktiivisuus on avainasemassa.

Sininen Haapavesi -hanke on esillä seuraavaksi 27.6. Utulan kylätuvalla pidettävässä kalaillassa, jossa esitellään Haapaveden hoitokalastusta. Ruokolahden kesätorilla hanke on esillä yhdessä Jässi-jätevesihankkeen kanssa mökkitorilla ja 1.8. Salme Muurikan voi tavata myös Suikkalan metsäiltamissa, Äitsaarikierroksella ja elokuun lopussa metsätaitokilpailussa. Syyskuun 9. päivänä pidetään Saimaan ammattiopistolla vesiensuojeluseminaari, joka on samalla Sininen Haapavesi -hankkeen loppuseminaari. Metsätalouden mallikohde toteutetaan elokuun aikana. Lisäksi Muurikka kiertää päiväkodeissa ja kouluissa antamassa ympäristökasvatusta. JH