sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

.

Erikoisjoukkoihin tai erikoisaloille täytyy hakeutua kutsunnan jälkeen

Tämän viikon maanantaina järjestettiin asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat Ruokolahdella. Tämän vuoden kutsunnat koskivat vuonna 1996 syntynyttä ikäluokkaa, johon Ruokolahdella kuuluu noin 30 kutsunnanalaista. Etelä-Karjalassa kutsunnanalaisia on tänä vuonna noin 760, joista Imatralla noin 170. Kutsuntoihin voivat osallistua myös ne 19 - 29 -vuotiaat, jotka eivät ole aikaisemmin kutsuntavelvollisuuttaan hoitaneet tai jotka on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoilla uudelleen tarkastettavaksi.
Tämän syksyn kutsunnat Ruokolahdella olivat viimeiset, jotka Etelä-Karjalan aluetoimisto alueellaan järjesti. Aluetoimisto lakkautetaan tämän vuoden lopussa, toimintaa jatkaa 1.1.2015 alkaen Kouvolaan perustettava Kaakkois-Suomen aluetoimisto.

Kutsuntapaikalle Jaakkiman kristilliselle opistolle oli saapunut myös Rakuunasoittokunta, jonka fanfaarin säestämänä paikalle saapui aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa avaamaan tilaisuuden.
Takamaa rohkaisi kutsuntaan saapuneita nuorukaisia laittamaan opiskelut ja muut asiat kuntoon, jotta palvelusaika reilun vuoden päästä sujuisi kitkatta. Asevelvollisuuden suorittamista ei myöskään Takamaan mukaan kannata jännittää, sillä kaikki vaadittavat asiat opetetaan koulutuksen aikana.
Etelä-Karjalan aluetoimiston päällikkö totesi, että Suomessa on ensi vuonna 230 000 reserviläistä, jotka voidaan kutsua maata puolustamaan. Jälleen on uuden ikäryhmän aika ryhtyä kantamaan vastuuta omalta osaltaan maanpuolustuksessa.

Takamaa muistutti, että viimeiset vuosikymmenet olemme saaneet elää rauhan aikaa. Aikanaan veteraanit puolustivat maamme itsenäisyyttä, miehet rintamalla ja naiset kotirintamalla.  Kutsunnoissa veteraanien edustaja on kunniavieras, tänä vuonna veteraaneja edusti Markus Hikipää.
Ruokolahden kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Esko Ijäs, joka toimii myös kutsuntalautakunnassa kunnan edustajana. Ijäs totesi kutsuntaan saapuneille nuorille, että varusmiespalvelus antaa jokaiselle jotakin.
 - Johtamistaito on yksi keskeisimmistä taidoista, jolla on kysyntää myöhemminkin, totesi Ijäs. Varusmiespalvelus antaa tiedollisesti ja taidollisesti pohjaa useille elämän aloille. Työhakutilanteissa kysytään asevelvollisuuden suorittamisesta. Ijäs korosti myös sosiaalisen kanssakäymisen taidon merkitystä, eikä fyysisen kunnon merkitystä pidä aliarvioida.

Kirkkoherra Timo Paukkala muistutti seurakunnan tervehdyksessä puolustusvoimien järjestämästä hengellisestä ja henkisestä toiminnasta, joka auttaa jaksamaan ongelmatilanteissa.
 - Käyttäkää näitä palveluja, kun kalloa kutistaa, rohkaisi Paukkala.
Poliisilaitoksen tervehdyksessä rikoskomisario Jyrki Hänninen muistutti viranomaisten tekemästä yhteistyöstä. Rauhan aikana poliisiviranomainen, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ovat kiinteässä yhteistyössä. Nämä ovat myös merkittäviä työllistäjiä, muistutti Hänninen nuoria, joista monella on ammatinvalinta vielä edessä.

Palvelukseen tammikuussa 2016

Suurin osa nyt kutsunnoissa olleista aloittaa palveluksensa tammikuussa 2016 joko Haminassa tai Lappeenrannassa, totesi kutsuntalautakunnan puheenjohtaja, majuri Arto Jeskanen. Varusmiespalveluksen voi suorittaa myös erikoisjoukoissa tai erikoisaloilla, mutta niihin palvelukseen haluavan täytyy itse hakeutua. Nuorilla oli mahdollisuus kutsunnan aikana kertoa omista toiveistaan palvelupaikan tai alkamisajankohdan suhteen.

Kutsuntalautakunnassa oli mukana myös etsivää nuorisotyötä edustava Olli Näreaho. Näreaholle tulevat varusmiehet pääsivät kertomaan mahdollisista ongelmistaan tai palveluksen esteenä olevista asioista.  Etsivä nuorisotyö työskentelee pääasiassa 15 - 28-vuotiaiden parissa, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot, varusmies- tai siviilipalvelun tai eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen.   Kutsuntatilaisuuteen sisältyi myös lääkärintarkastus. Paikalta oli lupa poistua vasta kun itse kukin oli saanut palvelukseen astumismääräyksen, mahdollisen vapautuksen asevelvollisuuden suorittamisesta tai määräyksen saapua uudelleen kutsuntaan ohimenevän sairauden tai vamman vuoksi. 

Airi Ruokonen