sunnuntai 17. tammikuuta 2021

.

Virtaumansäätöpato valmistui Eräjärvelle

Sininen Haapavesi -hanke ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala esittelivät virtaumansäätöpatoa, joka on yksi hankkeen toteuttamista parannuskeinoista veden laadun parantamiseksi Haapavedellä. Saatujen selvitysten perusteella Virmutjoen osavaluma-alueen merkitys Haapaveden kuntoon on suuri. Pato on tehty yksityiselle maalle, joka on oikeutettu Kemera-tukeen. Elokuussa valmistuneella padolla on tarkoitus varastoida tulva-aikaista ylivirtaamaa altaan ylipuolisiin ojiin. Putkipato pysäyttää vesistöihin valuvaa kiintoainesta.
Padon valuma-alue on 15 hehtaaria ja se sopii hyvin Haapaveden valuma-alueen hajakuormituksen kokonaiskuvaan, jossa pienten alueiden valumien hallinta korostuu.

- Vesiensuojelu alueella on ilmeinen, koska alueelle on tulossa kunnostusojitusta ja etäisyys Nauksenjärven rantaan on vain parisataa metriä, totesi metsänhoitopäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta.
Kunnostusojituksen yhteydessä putkipadon laskeutusallasta on tarkoitus laajentaa.  Sen lopullinen koko tulee olemaan 25 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä. Parannettavaa ojaa valuma-alueella on noin 2 500 metriä. Virtaumansäätöpato on rakennettu Vääräjärven ja Nauksenjärven välimaastoon. Mallikohteen paikaksi valittiin Vääräniemen alue, koska kohdetta voidaan käyttää koulutuksellisena mallikohteena, sen toteuttaminen oli suhteellisen helppoa ja hinta pysyi noin 500 eurossa, kertoi Tuomas Kähö.

Sininen Haapavesi -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Tarkoitus on vielä syksyn aikana toteuttaa vesiensuojelukosteikko Kitsenlahteen laskevalla Mustkorvenojalla, jossa uunniteltu alue on kooltaan noin 2,4 hehtaaria ja se on yksityisessä omistuksessa.  Kosteikon hoidosta vastaavat Ruokolahden kunta ja Imatran seudun ympäristötoimi. Kosteikko hidastaa veden kulkua, jolloin kiintoaines ehtii laskeutua kosteikon pohjalle. Myös kosteikon kasvillisuus sitoo ravinteita.

Airi Ruokonen