lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Tavoitteena asumisviihtyvyyden parantaminen

Metsurin työ on Kari Lampisen mukaan vaihtelevaa ja haastavaa. Kuntokin säilyy hyvänä. Yksin työskennellessä ratkaisut saa tehdä itsenäisesti ja metsurin ammattitaito onkin merkittävässä asemassa.

 

 

Jos joku lukijoistamme on ihmetellyt, miksi tontin nurkilla pyörii metsureita, kyseessä ovat Metsänhoitoyhdistyksen tekemät taajamametsien hakkuut. Hakkuita tehdään tämän vuoden aikana Salosaarella, Rasilassa ja Käringillä. Perusteena on vuonna 2011 laadittu taajamametsien metsäsuunnitelma.

Erkki Jääskeläinen Metsänhoitoyhdistyksestä kertoo, että edellisinä vuosina on tehty valmiiksi muun muassa Oritlammen ja Huhtasenkylän taajamametsät sekä Rantaharjun alue. Yhteensä Ruokolahden kunnalla on taajamametsiä noin kaksisataa hehtaaria. Tavoitteena taajamametsien käsittelyssä on asumisviihtyvyyden parantaminen, maisemanhoito, suoja-alueiden hoito, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä virkistyskäytön turvaaminen.

Mahdollisimman vähän jälkiä metsään

Hakkuut pyritään tekemään jättäen mahdollisimman vähän jälkiä metsiin. Parin vuoden kuluttua hakkuista metsän tulisi olla jälleen luonnontilaisen näköinen. Tästäkin syystä hakkuut tehdään talviaikana, sillä maa kantaa paremmin, lumi suojaa peitteisyyttä ja metsurityövoimaa on paremmin käytössä.

Hakkuiden yhteydessä voidaan Jääskeläisen mukaan toteuttaa myös asukkaiden toiveita. Pienillä asioilla voidaan esimerkiksi vahvistaa suojavyöhykettä tiehen, parantaa liikenneturvallisuutta näkyvyyttä parantamalla tai saada järvi näkymään puiden lomasta paremmin.  Myös tonttien rajapuita ja pihapuita voidaan samassa yhteydessä kaataa tontin omistajan kustannuksella. Näissä toiveissa kannattaa olla yhteydessä Metsänhoitoyhdistykseen Erkki Jääskeläiseen tai Heini Turtiaiseen. Yksittäisen pihapuun voi kaataa pihaltaan, mutta jos haluaa kaadettavaksi useampia niin että maisema muuttuu merkittävästi, täytyy kysyä lupa kunnan rakennustarkastajalta.

Polttopuita asukkaille

Polttopuita saa kerätä hakkuiden päätyttyä, kunhan tekee ilmoituksen aikomuksestaan Metsänhoitoyhdistykseen. Hakkuutähteitä ei pääsääntöisesti Jääskeläisen mukaan kerätä pois, joten polttopuita keräämällä tekee myös hyvää kotimetsän siistimistyötä.

Metsän erityisyys esiin

Rasilassa työn touhussa oli metsuri Kari Lampinen. Hän tekee itse työn lomassa päätökset, mitkä puut kaadetaan. Kaadettavien listalla ovat esimerkiksi huonot ja heikkolaatuiset puut, myrskypuut ja puutarhojen karkulaiset.  Metsistä ei tehdä tasaisia, vaan sinne jätetään monenikäisiä puita turvaten samalla jatkuva peitteisyys. Myös selvästi maisemasta erottuvat puut jätetään ja metsän erityiset piirteet pyritään tuomaan esiin ryteiköstä, Lampinen toteaa.

Ihan taajaman lähellä on hienoja metsiä, maisemia ja kallioita. Ruokolahdella hyvää ovat ainakin loistavat lähivirkistysalueet, kehuvat Lampinen ja Jääskeläinen.

Jaana Hellstén


Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan toimialueena on seitsemän etelä-karjalaista kuntaa: Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra, Lappeenranta, Lemi ja Taipalsaari. Metsänhoitoyhdistys palvelee 34 ammattitaitosellla toimihenkilöllä alueemme metsänomistajia.
Tavoitteena  on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn.

Lähde: mhy.fi/etelä-karjala