sunnuntai 2. lokakuuta 2022

.

Asianosaisilla mahdollisuus vaikuttaa kaavaan syyskuun aikana

Ruokolahden Junnikkalan kylässä on laitettu vireille rantakaavan muutos, joka koskee kahta Satuniemen kiinteistöä ja näihin liittyvää vesialuetta Kohtniemessä. Kaavan suunnittelun on käynnistänyt maanomistaja Oy TST Kiinteistöt Ab, joka myös kustantaa kaavan laadinnan.


Nykyisessä, vuonna 1999 hyväksytyssä rantakaavassa alueella on paikka kuudelle loma-asunnolle. Nyt laadittavaan rantakaavaan on suunnitteilla 14 huvilan loma-asuntokortteli, jota käyttäisivät pääasiassa venäläisen yrityksen työntekijät ja heidän perheensä. Kohderyhmänä ovat myös suomalaiset lapsiperheet.
Tämän viikon maanantaina kaavahanketta kunnan teknisellä osastolla oli esittelemässä kaavanlaatija Ulla Karjalainen Ramboll Finland Oy:stä. Nykyinen kaava mahdollistaa alueelle 900 kerrosneliön rakentamisen, suunnitteilla olevassa kaavassa rakennusneliöitä on 1835. Kuuden rakennuksen sijaan alueelle on tulossa 14 rakennusta. Jokaiselle rakennukselle on suunniteltu oma autopaikka. Suunnittelun alla olevan alueen kokonaispinta-ala on 25 hehtaaria.


Kolmelta alkaneeseen tilaisuuteen saapui heti alussa kaksi mökkiläistä ja yksi kylällä asuva maanomistaja. Lisää väkeä saapui myöhemmin. Paikalla olleet ihmettelivät, mitä virkaa on rantakaavalla, jos tällä alueella rakennusoikeus lisääntyy. Koko kunnan alueelle on tehty ranta-asemakaava samoja mitoitusperusteita käyttäen. Nyt suunnitteilla olevalle alueelle rakennusoikeus kaksinkertaistuisi.


Kaavanlaatija Ulla Karjalainen kertoi, että tilaajan tavoitteena on rakentaa luonnonmukainen alue. Ari Mielonen Fann Ympäristötekniikasta oli esittelemässä alueelle suunniteltua jätevesijärjestelmää. Jokaiselle mökille on tulossa oma umpisäiliö ja imeytyskenttä harmaille vesille. Puhtaan veden saantia varten rakennetaan yksi tai useampia porakaivoja.


Asianosaisilla on syyskuun loppuun saakka aikaa esittää omia mielipiteitään alustavasta kaavaluonnoksesta. Mielipiteet ja kannanotot voi toimittaa joko kuntaan osoitteeseen Virastotie 3 tai suoraan kaavoittaja Ulla Karjalaiselle sähköpostilla ulla.karjalainen(at)ramboll.fi.
Näyttää siltä, että kaavanlaatija saa asiaan liittyen kannanottoja. Lähialueella on vastustusta koko hankkeelle. Nimiä kerätään listaan, jossa vastustetaan koko hankkeen toteutumista. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee Ruokolahden kunnanvaltuusto aikataulusuunnitelmien mukaan ensi vuoden alkupuolella.

Airi Ruokonen