keskiviikko 17. elokuuta 2022

.

Meidän Ruokolahti -kuntalaiskysely

Kuntalaiskyselyyn on aikaa vastata 7.10. kello 23 saakka. Kunta tekee kyselyn saadakseen palautetta suoraan kansalaisilta uutta kuntastrategiaa varten. Kyselyyn voivat vastata kunnan vakituiset asukkaat, mökkiläiset sekä Ruokolahdella satunnaisesti vierailevat.

Vastaajilta kysytään mielipidettä toiminnoista, jotka ovat kunnassa hyvällä mallilla. Vastaaja saa laittaa annetuista vaihtoehdoista ruksin kolmen tärkeimmän kohdalle. Samoin kysytään niitä toimintoja, jotka ovat huonosti Ruokolahdella.

Vastaajilta kysytään, miten kunta voisi tukea ja kannustaa asukkaita oman terveytensä, hyvinvointinsa ja itsensä kehittämiseen. Tähänkin kysymykseen saa laittaa kolme tärkeintä tapaa, miten kunta voi edistää edellä mainittuja asioita.

Kysymyksissä tiedustellaan myös, mikä on tärkeintä kunnan järjestämien palveluiden kehittämisessä? Neljästä vaihtoehdosta voi valita vain yhden. Kysytään myös, mistä palveluista kunta voisi luopua tai sen pitäisi luopua.

Kyselyssä voi esittää myös oman toiveensa, mitä palveluita, kaupallisen alan yrityksiä ja muuta yritystoimintaa toivoisit Ruokolahdella olevan. Omin sanoin voi vastata kysymyksiin, miten kunta voisi tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä, tai millainen on paikka, jossa on hyvä asua nyt ja tulevaisuudessa.  Vapaalle sanallekin on oma paikkansa. 

Kyselyyn voi vastata sähköisesti kunnan kotisivujen kautta tai paperisena versiona kunnanvirastolla tai kirjastossa. Mitä useampi henkilö vastaa kyselyyn, sitä parempaa evästystä päättäjät saavat uusia suuntaviivoja kunnalle suunnitellessaan. AR