sunnuntai 2. lokakuuta 2022

.

Syksy on hyvää aikaa nauttia luontokohteista

 

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet ja yksityisille maille perustetut suojelualueet.

Kansallispuistot ovat suuria ja monipuolisia luonnonsuojelualueita, joissa luonnon annetaan pääsääntöisesti olla luonnontilassa. Kansallispuistoissa on merkittyjä reittejä, luontopolkuja ja tulentekopaikkoja. Liikkumista luonnonpuistoissa ja muilla suojelualueilla on rajoitettu.

Valtaosa luonnonsuojelualueista sijaitsee valtion mailla, ja niitä hoitaa Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö, jonka vastuulla on luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperintökohteiden suojelu. Luonnonsuojelu- ja erämaalailla on suojeltu Suomen pinta-alasta noin yhdeksän prosenttia. Erikoinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare, voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on esimerkiksi että alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, alue on erityisen luonnonkaunis tai alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi.

Ruokolahdella hienoja luontokohteita

Myös Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto, joka Suomessa  kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kuokkalampi on toinen Ruokolahden kahdesta Natura-kohteesta. Toinen on Ruokolahden ja Rautjärven rajalla sijaitseva Haukkavuori. Kuokkalampi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan, ja se on luokiteltu myös kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Muutenkin omasta kunnasta löytyy palkon hienoja luontokohteita ja erikoinen luonnonmuodostumakin, Kummakivi. Hienoja luontokohteita Kummakiven, Kuokkalammin ja Haukkavuoren lisäksi ovat mm. Kolmiköytisen ja Lapinvuoren kalliomaalaukset, Huuhaan hiekkaranta, Hukkavuoren luontopolku ja Leijonapolku.

Ja mikäpä olisikaan parempi aika retkeillä ja tutustua kotikunnan luontokohteisiin kuin lämmin ja kaunis syksy, josta saamme tällä hetkellä nauttia?  Paljon puhutaan siitäkin, miten metsässä ajatukset selkiytyvät, verenpaine laskee ja keho elpyy rasituksista. Eväät siis mukaan ja päiväksi metsään!

Jaana Hellstén
Lähteet: Ympäristöministeriö, Metsähallitus, Ruokolahden kunta