lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet arvioidaan uudelleen

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueilla tavoitellaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilymistä. Kaakkois-Suomessa on tällä hetkellä 15 valtioneuvoston päätöksellä vahvistettua valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Maisema-alueiden inventointi on päivitetty ympäristöministeriön johdolla vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Uuden inventoinnin maisema-alueiden valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Vaikuta maisema-alueisiin

Kaakkois-Suomessa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ympäristöministeriö esittää 13 aluetta, joista yhdeksän sijaitsee Kymenlaakson ja neljä Etelä-Karjalan alueella. Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksen maisema-alueista, on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa maisema-alueista järjestettävässä kuulemisessa, joka alkoi 18.1.  ja jatkuu 19.2.16 asti. Palautetta voi antaa maisema-alueiden rajauksista, kuvauksista tai maisema-alueiden valinnoista yleensä. Palaute maisema-alueista lähetetään ELY-keskukseen.

Kaakkois-Suomen aineistot ovat nähtävillä ELY-keskuksen toimipaikoissa Kouvolassa osoitteessa Salpausselänkatu 22  ja Lappeenrannassa osoitteessa Kauppakatu 40 D. Etelä-Karjalan inventoinneista on tehty myös esittelysivusto internettiin.

Etelä-Karjalasta arvokkaiksi maisemiksi ovat ehdolla Joutsenon viljelymaisema, Kyläniemen viljely- ja järvimaisemat  Ruokolahdella ja  Taipalsaarella, Haukkavuoren maisemat   Rautjärven ja Ruokolahden alueella sekä Tarnalan viljely- ja järvimaisemat   Parikkalassa.

Maatalousympäristössä arvokkaan maisema-alueen arvo on tunnustus ihmisen luontoa rikastuttavalle toiminnalle sekä kunnianosoitus sukupolvien työlle. Suurin osa esitetyistä maisema-alueista edustaa maaseudun elinkeinomaisemia. Kohteisiin sisältyy myös maisemanähtävyyksiä, jotka ovat valtakunnallisesti tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia.

Maanomistajan näkökulma

Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun. Maisema-alueet tuovat maisemanäkökulman kaavoitukseen ja rakentamiseen. Maisema-alueiden avulla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueiden kehitystä niiden maisemallista ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistamalla.
Maisema-alueet voivat edistää kylätoimintaa ja asukkaiden yhteistyöverkostoja. Maisema-alue voi olla myöntöperuste hankerahoitukselle tai ympäristökorvaukselle. Paikallisten aloitteesta maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet eivät suoraan vaikuta maanomistajan oikeuksiin toimia alueella. Vaikutus voi tulla kaavoituksen sekä rakentamiseen ja muihin toimenpiteisiin liittyvien lupamenettelyiden kautta. Alueet eivät muodosta maanomistajille suoria velvollisuuksia. Maisema-alueiden maanomistajien toivotaan kuitenkin huomioivan maisemanäkökohdat omassa toiminnassaan. Rkl