lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Hihat heilumaan ja uusia ajatuksia ilmaan

Etelä-Karjalan Kärki-Leader, ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto ja Kehy ovat kiertäneet kunnissa kertomassa uuden ohjelmakauden maaseuturahoituksesta. Ohjelmakausi käynnistyi vuonna 2014 ja se kestää vuoteen 2020. Ruokolahden kunnan puheenvuoron tilaisuudessa käytti hallintojohtaja Susanna Kaskinen, joka aikaisemmassa työssään Etelä-Karjalan liitossa oli tekemässä hankehakemusneuvontaa, rahoituspäätöksiä ja sääntöjä avustusten jakamiseen. Kaskinen painotti, että hakemuksissa on järkeä vain, jos hankkeessa on selvä kuva mitä ollaan tekemässä ja on olemassa selkeä mittari, jonka avulla saavutettua tulosta voidaan mitata. - Kun hankkeet ovat järkevän kokoisia ja ne tehdään järkeä käyttäen, silloin kannattaa hankkeeseen ryhtyä, totesi Kaskinen.

Tilaisuudessa esiteltiin muutamia onnistuneita hankkeita. Ruokolahden Yrittäjäyhdistys on toteuttanut kaksi onnistunutta hanketta ja kolmas, englannin opintoja yrittäjille, on parhaillaan menossa. Kahdessa muussa koulutushankkeessa yrittäjät ovat opiskelleet venäjän kieltä ja kulttuuria sekä atk-taitoja. Yrittäjien puheenjohtaja Matti Jaatinen totesi, että osallistujilta saamansa palautteen mukaan verkostoituminen on ollut kurssien parasta antia. Erityisesti yksin yrittäjälle verkostoituminen on tärkeää. Jaatinen totesi, että yrittäjiä on ollut helppo saada mukaan oppimaan. Hän antoi myös kiitokset kunnalle, joka mahdollistaa omalta osaltaan hanketoiminnan. Kunta maksaa vuosittain 4,15 euroa asukasta kohden Leader-tukea. Kiitokset Jaatiselta saivat myös Kärki-Leaderin työntekijät Riitta Bagge ja Markku-Pekka Antikainen, jotka auttavat käytännön asioissa.

Maaseutuasiamies Jari Lantta Etelä-Karjalan liitosta totesi, että kaikki hankkeet eivät ole keskenään samalla viivalla, toiset ovat parempia kuin toiset. Hankkeen kannalta on tärkeää, että sen avulla saadaan luotua uutta. Jos hankerahoitus menee pelkästään yrityksen tavallisiin menoihin, ei se ole kannattava. Julkisen avustuksen tavoitteena on saada aikaan positiivista kehitystä, tutkia tuntematonta, luoda kehitystyötä, luoda toimintaedellytyksiä yrittäjille ja yrityksille, kannustaa kehittymiseen ja investointeihin. Julkisen rahoituksen tavoitteena on myös tukea kehityksen vaatimissa askelissa uusille markkinoille ja saada aikaan uusia tuotteita.

Aimo Halonen kertoi Eukkojen kunniaksi -nimisestä hankkeesta, jonka tavoitteena oli kohentaa Ruokolahden kuulua kirkonmäkeä ja sen alapuolella olevaa Pappilanlahtea. Seurakunta toimi hankkeen vetäjänä. Tekemistä riitti kahdelle vuodelle. Risujen raivaamisella vapaaehtoisvoimin aloitettiin. Pappilanlahti ruopattiin ja siitä kertyneet maamassat kuljetettiin lopulta seurakunnan kompostointialueelle. Hankkeen myötä kirkon alapuolelle rakennettiin polku, joka on ollut ahkerassa käytössä. Kesällä, Ellinpäivän aikaan, sitä kulkevat tämän päivän Ruokolahden eukot.

Rautjärven kunnassa työskentelevä palvelupäällikkö Anna-Leena Rita kertoi kunnan ja paikallisten yhdistysten muutama vuosi sitten käynnistämästä hankkeesta. Tavoitteena oli saada elämää Asemanseudulle. Paikalliset asukkaat ottivat innostuneena vastaan haasteen. Vuosien saatossa on syntynyt useita tapahtumia ja Juha-Pekka Natunen jatkaa edelleen projektipäällikkönä. Rautjärveläiset ovat saaneet nuoret mukaan toimintaan. Asema-Fest on suosittu tapahtuma, joka on verkottumassa jo Imatran suuntaan.

Antti Oravuo Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä kertoi avusta, jota kehitysyhtiö voi yrityksille antaa. Yrittäjiltä vaaditaan tietoja uudesta ideasta, liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuuslaskentaa, syntyykö uusia työpaikkoja. Kehy auttaa hakemusten laadinnassa ja palvelu on yrittäjälle maksutonta. Ongelma on se, että ihan pienet hankkeet eivät voi tukea saada. Pienin tuki on 10 000 euroa ja yrittäjän omavastuu 2 000 euroa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustaja Leena Hyrylä ei ollut paikalla Ruokolahden tilaisuudessa, mutta Riita Bagge kertoi isompien hankkeiden tukimahdollisuuksista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on toiminnan kannattavuus, riittävä ammattitaito ja sijainti maaseudulla. Yritystoiminnan on työllistettävä joko yrittäjä tai muu työntekijä. Liiketoimintasuunnitelman on oltava toteuttamiskelpoinen ja rahoituksen kunnossa, koska tuet maksetaan jälkikäteen. Toimenpiteellä on oltava päätös rahoituksesta ennen kuin sen saa aloittaa. Yrittäjyyden vahvistaminen on ELY-keskuksen tavoitteena.
Kärki-Leaderissa on jatkuva haku. Samoin ELY-keskuksessa, jossa valinnat tehdään jaksoissa. Sähköinen asiointi on myös mahdollista HYRRÄ-järjestelmän kautta. Käytännön syistä uusi järjestelmä on vielä hieman keskeneräinen.

Tulossa

Markku-Pekka Antikainen kertoi Virtauksia ja valintoja ohjelmakaudesta. Nuoriso ja lapsiperheet on nostettu etusijalle. Myös uusiutuvat energiat ovat tulevaisuutta. Kärki-Leader tavoittelee toiminta-alueelleen energiaomavaraista kylää tai kylän osa-aluetta. Tästä aiheesta on luvassa myöhemmin tietoa jokaisen kunnan alueelle. Myös kalastamiseen liittyvät hankkeet olisivat toivottavia, sillä kalastaminen on parasta vesiensuojelua.

Antikainen toivoi, että alueelle syntyy myös uusia yritysverkostoja. Tällä ohjelmakaudella talkootyön arvo on 15 euroa tunnilta, konetyön arvo 30 euroa tunnilta ja kun koneen käyttäjä lasketaan mukaan, on hinta 45 euroa tunnilta. Talkootyöllä voidaan korvata suurin osa omarahoitusosuudesta.
Rahaa hankkeisiin on  vuoteen 2020 mennessä  käytettävissä 450 000 euroa vuodessa.

Kärki-Leaderin hallituksen puheenjohtaja Jari Niiranen päätti tilaisuuden rohkaiseviin sanoihin: Nyt ajatuksia ilmaan ja hihat heilumaan. Riitta Bagge ja Markku-Pekka Antikainen odottavat yhteydenottoja. On aika tehdä hyvää paikkakunnan tulevaisuuden eteen.

Airi Ruokonen