sunnuntai 1. lokakuuta 2023

.

Selvitysmies esittää Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan

 

Mikkelin tuomiokapituli on määrännyt kehittämiskonsultti Raimo Turusen selvitysmieheksi selvittämään Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan. Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Rautjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on sellainen, että sen edellytykset selviytyä itsenäisenä seurakuntana ovat heikot.

Raimo Turusen selvitysurakka alkoi viime vuoden marraskuussa ja hän antaa selvitysraporttinsa tuomiokapitulille helmikuun viimeisenä päivänä. Viime viikon keskiviikkona Rautjärven seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä saapui Ruokolahdelle yhteiseen tapaamiseen ruokolahtelaisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Tilaisuudessa heillä oli mahdollisuus kertoa omista näkökannoistaan ja tehdä kysymyksiä selvitysmies Turuselle.

Turunen on selvittänyt seurakuntien jäsenkehityksen ja seurakunnallisen toiminnan 2000-luvulla sekä molempien seurakuntien talouden vuodesta 2007 lähtien. Selvityksen kohteena oli myös seurakuntaliitoksen toteuttamiseen liittyviä asioita.

Rautjärven seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt selvitettynä aikana 1140 jäsentä, eli  27,2 prosenttia ja Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 1297 jäsentä, mikä tarkoittaa 22,8 prosentin vähenemistä. Suurin jäsenistöä vähentävä tekijä on ikärakenne eli kastettujen vähemmyys suhteessa kuolleisiin. Toiseksi suurin on muuttoliike ja pienin kirkosta eroaminen. Ennusteen mukaan Rautjärven jäsenmäärä laskee tänä vuonna alle 3000:n ja Ruokolahden tällä vuosikymmenellä alle 4000:n.

Seurakuntatyö molemmissa seurakunnissa on vireää suhteessa Mikkelin hiippakunnan keskiarvoihin. Jumalanpalveluksiin osallistutaan yli hiippakunnan keskiarvon, lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön sekä rippikouluun samoin, diakonia sekä lähetyskannatus ovat vahvoja. Seurakuntaliitoksen suurin haaste onkin suunnitella seurakuntatyö siten, ettei nykyisiä vahvuuksia menetetä, todetaan selvitysmiehen lehdistölle laatimassa tiedotteessa.

- Ruokolahden seurakunnan talous on kunnossa ja metsäomaisuus antaa selkärankaa taloudenhoidolle. Seurakunnalla on sekä jäsenmäärän että talouden puolesta edellytykset jatkaa itsenäisenä seurakuntana, toteaa Turunen tiedotteessaan. Turusen mukaan kuitenkin jäsenmäärän pieneneminen uhkaa seurakuntatyön voimavaroja myös Ruokolahdella.

Rautjärven seurakunnalla on ongelmallisia kiinteistöjä, joiden korjaamiseen ei ole varaa mutta myyminenkään ei onnistu olemattoman kysynnän vuoksi. Seurakunnalla on pitkäaikainen laina Simpeleen seurakuntakeskuksen ulkopuolisesta saneerauksesta. Seurakunnan vuosikate on selvitysaikana riittänyt poistoihin vain kahtena vuonna. Laskelman mukaan seurakunnan säilyessä itsenäisenä sen on joko korotettava veroprosenttia tai vähennettävä henkilöstöä tai toteutettava näitä molempia. Seurakunnan mahdollisuudet selviytyä itsenäisenä säilyttäen seurakuntatyön nykyinen määrä ja taso ovat heikot.

- Tekemäni selvityksen perusteella esitän Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2017. Tuomiokapituli pyytää selvitysmiehen raportista seurakunnilta lausunnot omaa päätöstään varten. Seurakuntarakenteen muutoksesta päättää kirkkohallitus tuomiokapitulin mahdollisen aloitteen pohjalta. Kirkkohallitus tekee päätöksensä kevään aikana, päättää Turunen tiedotteensa.

Jos seurakuntaliitos toteutuu, henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä nykyisin ehdoin. Tehtävänimikkeisiin ja tehtäväkuviin voi kuitenkin tulla muutoksia. AR