sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

.

Partio on vastavoima “Miks mun pitäis?” ja “Ei kuulu miulle” –asenteille!

Partio on elämyksiä, seikkailua, uusia kokemuksia ja omien rajojen rikkomista, ystävyyttä yli rajojen ja vastuunkantamisen opettelua. Partioharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Lapsille ja nuorille partio tarjoaa monipuolisen ja edullisen harrastuksen lähellä kotia, sillä partiolippukuntia löytyy lähes jokaisesta kunnasta tai kaupunginosasta. Aikuisille partio on mahtava vapaaehtoistoiminnan muoto, jonka avulla voi oppia ja kehittää itseään ihmisenä sekä johtajana. Aikuinen on toiminnassa mukana ja samalla vaikuttamassa lasten ja nuorten kasvuun.

Kun tulet partioon, sinusta tulee oman lippukuntasi jäsen. Lippukunnalla on kokoontumispaikka, josta käytetään nimeä partiokolo. Partiolaiset käyvät viikoittain koloilloissa, joissa opitaan yhdessä monenlaisia luonnossa liikkumiseen, kädentaitoihin ja esimerkiksi leirielämään kuuluvia taitoja.   

Päivittäisessä toiminnassa korostuvat onnistumisen ilo ja yhteiset elämykset, jotka kasvattavat luottamusta omiin kykyihin. Partio opettaa arjen taitoja, ryhmässä toimimista ja toimeen tarttumista. Partiossa toimitaan ryhmässä, yhdessä partiokavereiden kanssa. Kaikki ovat mukana toiminnassa, ketään ei jätetä yksin.

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus. Partiossa saat uusia ystäviä, joiden kanssa koet iloisia hetkiä ja unohtumattomia elämyksiä. Opit toimimaan luonnossa, teet retkiä ja osallistut tapahtumiin.

Kansainvälistä, poliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa

Partio on saanut alkunsa Englannissa Brownsean saarella vuonna 1907, jonne lordi Robert ”B-P” Baden-Powell järjesti leirin 22 pojalle. Pojat tulivat eri yhteiskuntaluokista ja mukaan heidät sai B-P:n vilpitön usko siihen, että vastuuta saadessaan pojat voisivat kantaa huolen itsestään ja muista.

Lordin kokeilu onnistui yli odotusten ja tänä päivänä maailmassa on 38 miljoonaa partiolaista. Elämykset luonnossa, tasa-arvo ja luottamus nuorten kykyihin ovat olleet partiossa keskeisiä alusta asti. Partiotoiminnan päämääränä on rakentaa parempaa yhteiskuntaa kasvattamalla nuorista tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisiä yksilöitä.

Monipuolinen ja tasa-arvoinen kasvatusjärjestö

Partio on ennen kaikkea kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Partiokasvatuksen päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen, joka toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiomenetelmän työkaluina ovat mm. tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, nousujohteisuus ja aikuinen tuki - resepti, joka on toiminut upeasti yli sata vuotta!

Ikäkaudet ja partio-ohjelma

Partiotoiminta on jaettu iän perusteella viiteen ikäkauteen. 7–9 -vuotiaat ovat sudenpentuja, 10–12-vuotiaat ovat seikkailijoita, 12–15-vuotiaat tarpojia 15–17-vuotiaat samoajia ja 18–22-vuotiaat vaeltajia. Aikuiset ohjaavat lasten ja nuorten toimintaa, ja toimivat erilaisissa projektitehtävissä sekä luottamustoimissa. Jokaiseen tehtävään partiossa on mahdollisuus saada siihen soveltuva koulutus, josta on hyötyä myös partion ulkopuolella.

Ikäkausien ohjelmat koostuvat monipuolisesta valikoimasta aktiviteetteja, kuten luonnontuntemus, kansainvälisyys, partioaatteeseen tutustuminen, kädentaidot, esiintyminen ja retkeily. Aktiviteetteja toteutetaan aina kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin, -leireihin ja -vaelluksiin. Osa lippukunnista on erikoistunut meripartiotoimintaan. Meripartioaktiviteeteissa korostuu vesillä liikkuminen.

Lippukunta on partiotoiminnan ydin

Partion ytimen muodostavat paikallisyhdistykset, lippukunnat, jotka vastaavat säännöllisen viikkotoiminnan järjestämisestä. Lippukuntien toiminta on organisoitu ryhmiin ikäkausijaon mukaan. Lippukuntien toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset partiojohtajat. Lippukunnan tukena on usein taustayhteisö, esimerkiksi seurakunta, kunta tai muu yhteisö.
Lippukunnat järjestävät yhteisiä retkiä, tapahtumia, juhlia ja tempauksia. Myös piiri ja keskusjärjestö järjestävät toimintaa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä sekä tuo näkyvyyttä lasten ja nuorten harrastukselle. Lippukunnat kuuluvat alueellisiin partiopiireihin, joiden tehtävä on tukea lippukunnissa tapahtuvaa partiotoimintaa järjestämällä monipuolisesti koulutusta, tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Tätä tehtävää varten piirin toiminta on järjestetty ryhmiin toiminnanaloittain, joita ovat esimerkiksi partiokasvatus, viestintä, ohjelma ja koulutus. 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on suomalaisen partion keskusjärjestö, joka vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta Suomessa. Järjestö on osa kansainvälistä partioliikettä ja on Partioliikkeen Maailmanjärjestö WOSM:n ja Partiotyttöjen Maailmanjärjestö WAGGGS:n jäsen. Maailmanjärjestöjen kautta partio vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja Euroopan unionissa ja toimii yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tuoden nuorten näkökulman esiin esimerkiksi kehityspolitiikkaa tai koulutusjärjestelmiä kehitettäessä.

Minna Helle

Lähteinä käytetty: www.partio.fi ja http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/mita-partio-on/

Kirjoittajan oma kokemus partiosta

Minnalle itselleen partio on ollut isoja, huikeita elämyksiä kuten avajaiset vuonna 2004 Taruksella, 12 300 henkeä ja he leirilehden toimituskunnasta siellä avustamassa, kun ei vielä omassa pestissä tarvinnut olla aktiivinen Mitä oli maalata lavasteita ja samalla seurata kun äänentoistolaitteita viritetään kamalassa kaatosateessa 12 metrin korkeuteen puiseen torniin leiriolosuhteissa ja kaivetaan vallihautoja, etteivät kaikki johdot uiskentelisi hiekkakentällä lätäköissä.

Partio on ollut Minnalle myös oma kasvunpaikka  ja hän hyppäsi 24-vuotiaana valtakunnallisen 6-kertaa vuodessa ilmestyvän lehden päätoimittajaksi. Mistä muualta olisi saanut vastaavan kokemuksen - joka sitten opettikin paljon, lisäksi kaikki se johtamiskokemus, jota sai erilaisten ryhmien vetämisestä kuuden vuoden aikana. JH

 

Ruokolahden Erätoverit
- ruokolahtelainen maapartiolippukunta, joka on perustettu 1946 ja toiminta on uudelleen käynnistetty 1983
- viikoittain kokoontuu seikkailijajoukkue ja tarpojavartio.  Lisäksi mukana toiminnassa on aktiivinen määrä samoajia, vaeltajia sekä johtajia. Kevättalvella toimintansa on aloittanut myös perhepartioryhmä.
- Retsola (entinen Soinilan kyläkoulu ja sen ympäristö) on kunnostettu partiolaisten retki-, leiri- ja kurssipaikaksi, tiloja voivat vuokrata käyttöönsä myös ei-partiolaiset. Partiokolomme sijaitsee Satamatiellä.

#partiokuntoon2016

Tavoite: 2000 uutta partioaikuista
- #Partiokuntoon2016 on vähän niin kuin juoksukoulu tai elämäntaparemontti. Blogissa julkaistaan viikoittain konkreettinen treeniohje, jonka suorittamalla osallistuja pääsee lähemmäs tavoitetta
- Partiossa jokainen kokee elämyksiä, oppii ja kasvaa ihmisenä
- #partiokuntoon2016 löytyy myös Facebookista
- lisätietoja: http://parempilippukunta.fi