sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

.

Ruokolahtelainen elänyt 40 vuotta kehityksessä mukana

Tässä juhlalehdessä palautetaan mieliin Ruokolahtelainen -lehden kehittymistä Ruokolahden Rajun seuralehdestä kaikkia kuntalaisia palvelevaksi paikallislehdeksi. Lehden historia on myös ympäröivän kunnan ja täällä eläneiden ihmisten elämän historiaa, joka on taltioitunut 40 vuoden ajalta lehden sivuille.

Miten kaikki alkoi?

Ruokolahden Raju päätti vuonna 1976 aloittaa julkaista lehteä, joka voisi palvella myös laajemmin kuntalaisia ja paikallisia yhdistyksiä erilaisessa tiedottamisessa ja uutisten välittämisessä, kuin mitä puhdas urheiluseuran oma lehti tekisi. Tällainen seuralehden kokeilu oli tehty jo edellisenä vuotena.  Uusi lehti sai nimen Ruokolahtelainen. Ensimmäinen ilmestynyt numero oli vaatimaton, nelisivuinen julkaisu alkuvuodesta 1976.  Lehden numeroiden valmistusprosessi oli varsin pitkä, mutta aikaahan oli. Ensimmäisenä vuotena ilmestyi vain viisi numeroa. Kun lehden tekstit oli saatu kokoon, ne ladottiin kirjapainossa ja niistä otettiin kopiot ns. saksitaittoa varten.  Saksitaitossa Rasilassa tai Virmutjoella, kodeissamme yömyöhälle teimme sivujen mallit ja valmistimme useimmat lehteen tulevat valokuvat. Seuraavana päivänä valmistus jatkui kirjanpainossa Ylä-Vuoksessa, jossa tehtiin lopullinen sivujen taitto painofilmien- ja painolevyjen valmistamista varten.  Ylä-Vuoksi vaihtui Etelä-Karjalan Lehtipainoon vuonna 1980 luvun alussa.

Lehden toimittamiseen palkattua työvoimaa

Lehden ilmestymiskerrat lisääntyivät vähitellen, mutta lehti tehtiin puhtaasti talkoovoimin, useiden uskollisten juttuavustajien kanssa. Muutos tapahtui vuonna 1981, jolloin Rajuun palkattiin talous- ja tiedotussihteeriksi  Keijo Lääperi.  Hän toimi myös lehden juttujen kirjoittajana ja ilmoitusten hankkijana muiden seuratoiminnan tehtäviensä ohessa. Lehden ilmestymiskertojen määrä oli tällöin 15 kertaa vuodessa.  Kymmenen toimintavuoden jälkeen, eli vuonna 1986 lehti ilmestyi 22 kertaa. Suurimmillaan Rajun julkaistessa lehteä ilmestymiskertojen määrä oli 27 kertaa vuodessa. Oli päästy vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvään lehteen. Lehti jaettiin ilmaislehtenä joka talouteen. Ruokolahden Raju sai lehden ansioista kunnan myöntämän Ruokolahti-palkinnon vuonna 1985.

Lehti siirtyi osakeyhtiön julkaisemaksi

Seuraava isompi muutos lehden kohdalla tapahtui, kun Rajun henkilöstömuutosten johdosta lehteen tarvittiin uutta työvoimaa.  Lehden julkaisemista varten muodostettiin osakeyhtiö, jonka pääosakkaiksi tulivat Ruokolahden Raju ja lehtialalla pitkään toimittajana työskennellyt imatralainen Helmeri Frondelius, josta tuli lehden uusi päätoimittaja.  Muiksi osakkaiksi tulivat Ruokolahden Yrittäjäyhdistys ja neljä kotiseutuhenkistä yksityishenkilöä. Ruokolahden Rajun ja Kustannusosakeyhtiö Ruokolahtelaisen välillä solmittiin julkaisusopimus ja ensimmäinen uuden yhtiön julkaisema lehti ilmestyi 2.3.1994.  Lehden täyttäessä 20 vuotta 1996, se oli kehittynyt aidoksi, tilattavaksi pitäjälehdeksi, joka tuotettiin modernia tietotekniikkaa hyväksi käyttäen nykyisissä, uusissa toimitiloissa Toritie 6.  Lehden aikaisempi toimitus oli sijainnut Ruokolahden Rajun Tuen omistamassa liikerakennuksessa, jossa toimivat nyt mm. Toimentupa ja Kulmakahvila.

Osakeyhtiön omistuspohja laajenee

Kustannustason nousu ja osakeyhtiölain uudet velvoitteet aiheuttivat taloudellisesti tilanteen, jossa harkittiin jopa lehden lopettamista. Ruokolahden kunta toivoi kuitenkin lehden ilmestymisen jatkuvan. Niinpä päädyttiin laajentamaan julkaisuyhtiön omistuspohjaa vuonna 2000.  Osakkaiden määrä kasvoi seitsemästä 15 osakkaaseen. Mukaan tulivat nyt uusina yhteisöinä Imatran Seudun Kehitysyhtiö, Ruokolahden seurakunta. Ruokolahti-seura, Ruokolahden Martat, Jaakkiman kristillinen opisto ja joitakin yksityishenkilöitä. Kunta ei tullut lehden osakkaaksi, vaan sitoutui tukemaan oman toimintansa ilmoittelun kautta lehteä.

Myöhemmin Imatran seudun Kehitysyhtiö luopui osakkeistaan ja uudeksi osakkaaksi tuli julkaisuyhtiöön Airi Ruokonen.  Hän oli tullut lehden palvelukseen vuonna 2008 ja siirtyi päätoimittajaksi Helmeri Frondeliuksen jälkeen 1.6.2009. Airi Ruokonen jatkaa tehtävässä edelleen, apunaan toimituksessa Jaana Hellstén. Lehti valmistuu painovalmiiksi Ruokolahdella ja siirretään digitaalisena tiedostona Pieksämäelle Lehtisepille painettavaksi. Lehti on nykyisin tilattavissa myös nettilehtenä ja lehti on omien kotisivujen lisäksi facebookissa. 

Lehden 40-vuotista historiaa muistelivat mukana alusta asti olleet Toivo Launiainen ja Jouko Siitonen.