maanantai 1. kesäkuuta 2020

.

Kunnanvaltuustossa kiiteltiin henkilöstöä hyvästä työstä

Maanantain kunnanvaltuuston kokouksen alussa uusi asuntosihteeri Sari Myyryläinen esitteli itsensä valtuutetuille. Päivä oli Myyryläisen ensimmäinen työpäivä uudessa virassa.

Tarkastuslautakunta oli laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2015. Lautakunnan puheenjohtaja Sinikka Röyti totesi, että arviointikertomusta on lähemmin esitelty ryhmien puheenjohtajille ennen valtuuston kokousta. Tarkastuslautakunta pyytää lautakuntia ja toimialoja vastaamaan tehtyihin havaintoihin syyskuun loppuun mennessä.
Valtuusto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille yksimielisesti ilman puheenvuoroja.

Tilinpäätöstä käsiteltäessä kaikki ryhmät käyttivät puheenvuoron, mutta yksityiskohtaista käsittelyä ei kukaan vaatinut. Ruokolahden kunnan vuoden 2015 alijäämä on 1,583 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tekijä alijäämään johtuu Kirkonkylän koulun ottamisesta kokonaan pois käytöstä, rakennuksen poistoista ja väistötilojen kustannuksista.

Kunnanjohtaja Antti Pätilä totesi, että kunnassa ollaan tietoisia uuden koulun aiheuttamasta taloudellisesta tilanteesta ja sen tuomia haasteita vastaan taistellaan. Kunta on perimmäisten kysymysten äärellä, kun ensi vuoden alusta alkaen valtionosuusuudistuksen vähennykset alkavat näkyä vuoden 2017 alusta. Tilannetta eivät myöskään helpota tulossa olevat valtakunnalliset uudistukset.

Yleiskeskustelussa Keskustan ja kristillisten ryhmäpuheenvuorossa Irja Liimatainen kertoi ryhmässä käydyn reipasta keskustelua tilinpäätöksestä. Ryhmä halusi tuoda esiin tilinpäätöksessä esiin tulleita myönteisiä asioita. Päiväkoti rakennettiin ilman velkarahaa, velkaa on pystytty lyhentämään, omavaraisuusaste on noussut ja suhteellinen velkaantuneisuus on parantunut.
- Haluamme katsoa rohkeasti eteenpäin, totesi Liimatainen.

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Suna Kymäläinen totesi, ettei menneeseen voi vaikuttaa, mutta viime vuonna tehdyt päätökset vaikuttavat myös tulevaisuuteen. Kymäläinen oli huolissaan päivän kassan kuivumisesta ja siitä, että myös tämä vuosi kääntyy miinukselle. - Huolet ovat entuudestaan tuttuja, ikärakenne, kunnan työntekijöiden keski-ikä, investoinnit, pitkäaikaistyöttömyys, luetteli Kymäläinen kunnan talouteen kohdistuvia tekijöitä.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Timo Kärki sanoi näkevänsä valoa tunnelin päässä. Tekninen toimi on tehnyt hyvää tulosta, verotulotkin ovat hieman kasvaneet ja velkamäärä asukasta kohden on pysynyt kohtuullisena. - Konsernitilinpäätöksen kannalta katsoen palvelurakenteessa voisi olla kustannussäästöjä tuovaa viilattavaa, maalaili Timo Kärki tulevaisuutta.

Perussuomalaisten Harri Ahonen piti tilinpäätöstä varsin kohtuullisena ja toimialat saivat kiitosta pysyttyään hyvin budjetin raamien sisällä. Ahonen muistutti kunnan omistamien kiinteistöjen investointitarpeista. Uhkana on yhä kasvava korjausvelka. Ahonen muistutti myös mahdollisesta korkojen noususta, korot eivät jatkuvasti voi pysyä nykyisellä tasolla. Perussuomalaisten ryhmä kaipaisi tarkempaa tietoa Eksoten kustannuksien jakautumisesta  eri toimialojen kesken.

Kaikki ryhmäpuheenvuorot käyttäneet kiittivät henkilöstöä hyvin tehdystä työstä, etenkin koulutoimea, joka on joutunut viime vuoden aikana sopeutumaan suuriin muutoksiin. AR