torstai 21. tammikuuta 2021

.

Sienituhot kellastuttavat puustoja

Koivikot kellastuivat ja pudottivat lehtiään jo heinäkuussa suuressa osassa Suomea. Kellastuminen johtuu sateisen kesän puille aiheuttamasta sienitaudista. Koivulla kellastumisen aiheuttavat yleisesti lehtilaikkutaudit, muun muassa ruskolaikkutauti, mutta myös koivunruoste on yleinen. Koivuilla esiintyi runsaasti sienitauteja myös kesällä 2015.

Ruskolehtilaikkutaudin vaurioittaman koivun lehdet ruskettuvat laikuittain. Tauti tunnetaan myös hattutautina. Sienitauti tartuttaa latvusta alhaalta päin, jolloin ylin latvaosa säilyy vihreänä, hattumaisena tupsuna. Viime vuoden lehtilaikkutautien runtelemissa koivikoissa on ollut tänä kesänä vähälehtisiä puita. Yhtenä tekijänä lehtikadossa ovat todennäköisesti olleet myös pakkasvauriot.

– Sienitaudit aiheuttavat tappioita erityisesti taimitarhoilla, mutta siellä sienitauteja voidaan torjua kemiallisesti, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Sienitaudit aiheuttavat kasvu- ja laatutappioita myös varttuneemmilla puilla. Taimikonhoito ja harvennukset kuitenkin vähentävät sienitauteja, koska väljemmän metsän pienilmasto on sienille tiheikköjä epäedullisempi.

Koivunruoste saattaa esiintyä samoilla kasvupaikoilla useita vuosia peräkkäin, koska tauti talvehtii itiöinä maahan pudonneissa lehdissä tai koivun silmusuomuissa. Yleensä koivun lehtilaikkutautien ja koivunruosteen aiheuttama kasvutappio jää pieneksi. Sen sijaan pahoin hattutaudin vaivaamissa koivuissa saattaa kasvutappio olla suurikin ja puuston toipuminen epävarmaa.

Lähde Suomen metsäkeskus