maanantai 1. kesäkuuta 2020

.

Pelan mentoritoimintaa voidaan järjestää myös ruokolahtelaisille yhdeksäsluokkalaisille

Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry käynnisti mentoritoiminnan Imatralla keväällä 2012. Maksuton toiminta on suunnattu 9. luokan oppilaille ja mentori auttaa oppilasta tälle vaikeassa aineessa, jotta oppilas voisi korottaa päästötodistuksensa numeroa ja saisi uusia oivalluksia itselleen parhaista tavoista oppia. Tapaamisten aloittaminen lähtee aina liikkeelle oppilaan omasta motivaatiosta.

Myös Ruokolahden yhdeksäsluokkalaisten on mahdollista saada halutessaan opintoihinsa tukea mentoreilta. Imatralla tukea hakevien oppilaiden määrä on ollut koko ajan kasvussa ja palaute positiivista. Lukuvuoden aikana oppilaan arvosana on saattanut noista jopa vitosesta ysiin, mentorina kolmatta kautta toimiva Johanna Mäkinen kertoo. Mentoria voi tiedustella myös kesken lukuvuoden.
Yhden jakson aikana voi opiskella aina yhtä valitsemaansa ainetta ja vaihtaa ainetta jakson vaihtuessa. Useimmiten  tavataan kerran viikossa koulun tiloissa, mutta tapaamisten tiheys on sovittavissa tarpeen mukaan. Yleisimmät  aineet ovat matematiikka, englanti, ruotsi ja fysiikka.

Onnistumisen kokemuksia

Mentorit ovat Imatran Seudun Pelastakaa lapset ry:n valitsemia 18 vuotta täyttäneitä nuoria aikuisia, joilla on hyvät sosiaaliset taidot ja vahva osaaminen oppiaineessa. Tytöt mentoroivat tyttöjä ja pojat poikia. Pela maksaa mentoreille matkakulut ja palkkion. Kysymys on siis työsuhteesta, josta saa hyvää työkokemusta. Kerran kuukaudessa mentorit kokoontuvat yhteen saamaan työnohjausta ja vertaistukea toisiltaan. Yksin ei siis tarvitse pärjätä.

Mentorina muutaman vuoden toimineet Johanna Mäkinen ja Sani Saloranta kokevat onnistumisen kokemusten ja ylpeyden oppilaasta olevan työssä parasta. Tärkeää on luoda oppilaaseen luottamuksellinen suhde ja lähtökohtana on aina kannustaminen. Mentori onkin ennen kaikkea motivaattori, toteaa Tarja Miikki Imatran Seudun Pelastakaa Lapsista.
- Rohkaisua ja kannustusta voi tuskin koskaan olla liikaa, Miikki pohtii.

Uusia opiskelukeinoja

Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:n uutena mentoriohjaajana toimii Vuoksenniskan koulun opinto-ohjaaja Jenni Harju. Hän kertoo, että toiminnalle on kova tarve ja mentorihalukkaita on paljon jo kahdeksasluokkalaisten joukossa. Puskaradion mukana kulkee tieto työn hyvistä tuloksista. Isoissa kouluryhmissä opettaja ei aina pysty kaikkia kohtamaan henkilökohtaisesti, joten se puoli on mentoritoiminnassa Harjun mukaan tärkeintä.

Mentoritoiminta on osa valtakunnallista Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmaa, jolla tuetaan lasten koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa tarkoituksena ehkäistä syrjäytymistä. Sari Timperi Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:stä kertoo sekä oppilaiden, koulun että huoltajien olleen tyytyväisiä mentoritoimintaan joka kevät kerättävässä palautteessa. Tärkeimpinä etuina on esiin noussut oppimaan oppiminen, uusien opiskelukeinojen löytyminen ja itsetunnon vahvistuminen.

Jaana Hellstén