lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Kolmen seurakunnan liitos vai kahden?

Ruokolahden seurakuntakoti oli viime viikon torstaina lähes täynnä, kun seurakuntalaisia oli kutsuttu koolle kuulemistilaisuuteen saamaan tietoa Ruokolahden, Rautjärven ja Imatran seurakuntien liitossuunnitelmista. Yhteisesti lauletun virren jälkeen pitämässään puheessa kirkkoherra Leena Haakana totesi, että kotiseurakunta on tärkeä, eikä ole yhdentekevä, miten sille käy. Toisaalta Haakana totesi, että olemme osa liikettä, joka on aina aiheuttanut muutoksia seurakunnissa.

Haakanan jälkeen puheenvuoron sai selvitysmies Raimo Turunen, joka esitteli kuulijoille tiedot, joiden pohjalta hän on päätynyt esittämään kolmen seurakunnan liitosta. Uuden seurakunnan nimi olisi Vuoksen seurakunta. Liitos astuisi voimaan 1.1.2019. Tuomiokapituli on aiemmin tehnyt päätöksen Rautjärven seurakunnan liittämisestä Ruokolahteen. Imatran seurakunta pyysi päästä mukaan liitosselvitykseen. Viime kädessä päätöksen liitoksesta tekee kirkkohallitus, mutta Rautjärven ja Ruokolahden yhdistyminen tapahtuu joka tapauksessa.

Selvitysmies Turunen on kertomansa mukaan tehnyt useita liitosselvityksiä ja hän on oppinut luottamaan niiden takana oleviin tilastokeskuksen tietoihin. Kirkkoon kuuluminen vähenee, maalaisseurakunnassa yleensä siksi, että kuoleman kautta jäseniä poistuu enemmän kuin uusia jäseniä syntyy.

 – Tähän kehityskulkuun ei näy muutosta, totesi Turunen. Kolmen kyseessä olevan seurakunnan jäsenmäärä on tällä hetkellä 27 000, mutta tilastojen perustella se näyttää alenevan usealla tuhannella. Turunen esitteli keskeisiä seurakuntien toimintaan liittyviä lukuja, kahdessa pienemmässä seurakunnassa osallistuminen on vilkkaampaa kuin kaupungissa.

Kirkkohallitus on määrännyt, että seurakuntien talouden on oltava itsekannattavaa, totesi Turunen. Kirkkohallitus on ohjeistanut, että velkaa ei pitäisi ottaa ja vuosikatteen tulisi kattaa vastaiset investoinnit. Henkilöstökulut seurakunnissa ovat noin 68 prosenttia menoista, kiinteistöihin kuluu 25 prosenttia. Turusen mukaan henkilöstövähennyksiä tarvitaan joka tapauksessa. Osa tästä tapahtuu eläkkeelle siirtymisten kautta.

Porkkanoitakin on luvassa. Selvitysmiehen mukaan seurakuntien omaleimaisuus ja vahvuudet säilytetään. Työntekijöiden sijoituspaikka voi kuitenkin vaihtua, on vain yksi työnantaja.

Kahtia jakautuneet mielipiteet

Alustuksen jälkeen seurakuntalaiset pääsivät keskustelemaan ja kyselemään, puhetta johti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. Seuraavia kommentteja salissa kuultiin:

Häkellyttävä ehdotus, voimme kyllä sopeutua kahden liitokseen, mutta Vuokseen hukuttaminen ei kuulosta hyvältä.

Imatran seurakunnan mukaan tuloon liittyy paljon riskejä, muun muassa rakennukset.

Monella toiminta-alueella on tehty vuosikymmenten aikana yhdistymisiä seutukunnalla ja maakunnassa, muun muassa pankeissa, osuuskaupassa, metsänhoitoyhdistyksessä. Ne ovat onnistuneet. Suosittelen yhdistymistä, tarvitsemme Imatraa.

Kunnasta ei voi erota, seurakunnasta voi. Murheellista, jos emme näe mahdollisuuksia, mitä yhdistyminen toisi.

Jo tehdyissä liitoksissa on käynyt ilmi, että entistepienten seurakuntien jäsenet saavat suhteessa hyvin luottamusmiespaikkoja.

Toiminnan ja väen vähentyessä jäljelle jäävä toiminta keskittyy sinne, missä on enemmän väkeä.

Uusi seurakunta päättää henkilöstöön liittyvistä asioista.

Rautjärvi tervetuloa, Imatra ei.
 
Voidaanko saada liitoksen myötä kirkosta eronneita takaisin seurakunnan jäseneksi.

Joudumme maksumiehiksi, leveämmät hartiat vaativat isomman takin.

Moni ottanut yhteyttä, kukaan ei ole kannattanut Vuoksen seurakuntaa.

Kauniskalliosta todennäköisesti joudutaan luopumaan, koska Päivärantaan Imatralla on satsattu.

Pieni porukka joutuu päättämään asiasta, miksi tämä kiire. Asiaa olisi pitänyt aiemmin käsitellä seurakuntalaisten kanssa. Imatraa ei tarvita.

Liitoksesta päättäminen olisi pitänyt olla esillä vaaleissa.


Yhteyttä valtuutettuihin?

Mikäli kolmen seurakunnan liitos toteutuu, ovat vuoden 2018 marraskuussa pidettävät vaalit tämän uuden seurakunnan luottamushenkilöiden vaalit. Tällä hetkellä seurakunnissa toimivat kirkkoneuvostoilla ja kirkkovaltuustoilla ei ole enää oikeutta päättää uuden seurakunnan asioista, jos päätös yhdistymisestä tehdään. 

Liitossuunnitelmassa mukana olevien seurakuntien valtuustot kokoontuvat päättämään asiasta 29. päivä kuluvaa kuuta. Mikäli päädytään kolmen seurakunnan yhteiseen Vuoksen seurakuntaan, raukeaa Rautjärven ja Ruokolahden yhdistyminen. Selvitysmies totesi, ettei kirkkohallitus tee yhdistymispäätöstä, jos yksikin seurakunta vastustaa yhdistymistä.

Vielä on muutamia päiviä aikaa olla yhteydessä kirkkovaltuuston jäseniin. He tarvitsevat tukea omalle kannalleen oman seurakunnan jäseniltä.

Airi Ruokonen