lauantai 1. lokakuuta 2022

.

Kirkkoneuvosto äänesti liitosasiasta


Ruokolahden seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui  15. marraskuuta, asialistalla oli muun muassa vanhan virastotalon myynti. Asiantuntijalausunto määräalan arvosta kiinteistöineen on reilut 80 000 euroa. Rakennusten kunto on arvioitu huonoksi ja korjauksia vaativaksi. Viimeeksi vanha kirkkoherranvirasto on ollut asuinkäytössä. Vuokralaisten irtisanouduttua kiinteistö on ollut muutamia kuukausia tyhjillään.
Vanhasta virastotalosta oli tullut määräaikaan mennessä vain yksi, 10 100 euron tarjous. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että annettu tarjous hylätään ja vanha kirkkoherranvirasto puretaan. Kirkkoneuvosto vastaa purkamisen toteuttamisesta, urakoitsijan valitsemisesta ja aikataulusta.


Äänestys seurakuntaliitoksesta


Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan myös aloitetta seurakuntien liitoksesta.
Neuvoston päätösehdotuksen mukaan seurakuntaliitos toteutuisi siten, että Ruokolahden, Rautjärven ja Imatran seurakunnat lakkautettaisiin ja näistä muodostettaisiin 1.1. 2019 yksi seurakunta, jonka nimeksi tulisi Vuoksen seurakunta.
Pääkirkkona toimisi Ruokolahden kirkko. Päätösehdotuksissa esitetään myös, että Ruokolahden seurakunnan kirkkoherrasta Leena Haakanasta tulisi Vuoksen seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston kokouksen aikana Esko Tella ehdotti päätösehdotuksesta poikkeavasti, ettei kirkkovaltuusto tee kirkkohallitukselle aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta ja siksi muutkin päätösehdotuksen kohdat raukeavat.
Ehdotusta kannattivat  Maija Tiilikainen ja Terho Hammarén.
Asiasta pidettiin äänestys. Tellan esityksen puolesta äänestivät Maija Tiilikainen, Terho Hammarén ja Kari Leppänen. Yhdistymistä kannattivat Leena Haakana, Leila Lehtinen, Pertti Saukkonen ja  Juhani Liimatta. Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan, jolloin kirkkoneuvoston puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Näin kirkkoneuvoston päätökseksi jäi kirkkoherran antama päätösehdotus Ruokolahden seurakunnan lakkauttamisesta ja uuden seurakunnan syntymisestä.

Ruokolahden kirkkovaltuusto käsittelee seurakuntien yhdistymistä keskiviikkona 29. marraskuuta kello 18 alkavassa kokouksessa.

Sanna Äikää