sunnuntai 1. lokakuuta 2023

.

Kysely paljasti vaaranpaikat

Ruokolahdella teetettiin keväällä liikenneturvallisuuteen liittyvä kysely. Kunta läpäisi turvallisuusseulan pääosin, mutta ongelmiakin nähtiin.

Ruokolahden liikenneturvallisuutta pidetään pääosin hyvänä. Asia selviää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Imatran seudun kuntien viime keväänä teettämänsä kyselystä.
Ruokolahdella 75 prosenttia vastaajista katsoo kuntansa liikenneturvallisuuden olevan melko tai erittäin hyvä. Viisi prosenttia vastaajista kokee liikenneturvallisuuden kunnassa erittäin huonoksi.

Kyselyssä nousi esille muutamia ongelmakohtia, joissa liikenneturvallisuus ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Seitsemän vastaajaa piti Ruokolahden turvattomimpana kohtana Kaljaniementietä, josta puuttuu kevyen liikenteen väylä ja valaistus. Vastausten perusteella kyseisellä tieosuudella ei myöskään noudateta nopeusrajoituksia.
Ongelmalliseksi nähtiin myös Puumalantie Rasilasta Haloniemeen, sillä tieosuudelta puuttuu kokonaan kevyen liikenteen väylä.
Puumalantieltä nousi esiin muitakin ongelmakohtia. Käringintien ja Pappilanlahdentien risteystä kritisoitiin, koska siinä on näkyvyysongelmia. Usein myös ajoneuvojen nopeudet ovat suuret risteyksessä, jossa on paljon liikennettä kouluihin ja päivähoitoon. Kommentteja keräsi myös risteyksen talvikunnossapito.
Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia katsoo, että alakouluikäisillä on korkein riski joutua kunnassa liikenneonnettomuuteen.
Vanhempien ja muiden aikuisten esimerkillä olisikin vastaajien mielestä suurin merkitys liikenneturvallisuustyössä. 65 prosenttia vastaajista katsoo, että liikennesääntöjen noudattaminen ja turvalaitteiden käyttäminen olisi yksi tärkeimmistä asioista yleisen turvallisuuden kannalta.
Toiseksi tärkeimpänä tekijänä pidettiin liikenteen valvontaa.

Vastaajat myönsivät myös itse syyllistyneensä liikennerikkomuksiin. 58 prosenttia sanoi ylittäneensä tien muualta kuin suojatien kohdalta. Ylinopeutta myönsi huristelleensa 49 prosenttia vastaajista. Kännykkä kädessä ajon aikana puhuminen oli kolmanneksi yleisin liikennerikkomus. Siihen syyllistyi 41 prosenttia vastaajista.

Asukaskyselyyn vastasi 78 ruokolahtelaista. Vastaajista 52 oli naisia ja 26 miehiä.
Vastaajien joukossa oli 32 12-14-vuotiasta, 16 35-44-vuotiasta ja 16 45-54-vuotiasta.

Katja Neuvonen