maanantai 29. toukokuuta 2023

.

Jätevesiasiat kuntoon lokakuuhun mennessä

Jässi-jätevesihankkeen työntekijät tarjoavat ilmaista neuvontaa Ruokolahdella vielä syyskuuhun asti.

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimisella alkaa olla pian kiire. Jätevesiasiat tulee saattaa uuden lain vaatimalle tasolle lokakuun loppuun mennessä.
Jässi-jätevesihanke on tarjonnut Imatran seudulla ilmaista jätevesineuvontaa vuodesta 2012 lähtien. Projektipäällikkö Jari Kurjosen mukaan puhelin on pirissyt etenkin tänä kesänä, kun siirtymäaika uhkaa loppua.
- Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit alkoivat viime viikolla. Niitä toteutetaan noin 10-20 viikossa.
Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päässä rannasta. Tällaisilla kiinteistöillä on oltava uuden jätevesilainsäädännön puhdistusvaatimuksen kattava jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna viimeistään 31.10.2019 mennessä..

Jäteveden käsittelyvaatimuksiin vaikuttaa kiinteistöllä muodostuvan jäteveden laatu ja määrä. Jos kohteella on vesivarusteita, esimerkiksi vesikäymälä, suihku, pyykinpesu-  tai astianpesukone, tulee jätevedet käsitellä.
- Toinen huomioitava tekijä on kohteen sijainti: ollaanko pohjavesialueella, ranta-alueella vai muulla, niin sanotulla kuivalla maalla. Sijainnilla on merkitystä jäteveden käsittelyjärjestelmän valintaan.

Kurjosen mukaan suuremmat jätevesimäärät tulee aina käsitellä. Yleiset käsittelyvaihtoehdot ovat umpisäiliö, laitepuhdistamo, harmaiden vesien pienpuhdistamot sekä saostussäiliöt ja maaperäkäsittely, eli imeytyskenttä tai maasuodattamo.
Kantovesikohteilla on myös omat vaatimuksensa.
- Jos kantovesikohteella on käsitiskiallas, kohteella tulla olla myös saostussäiliö ennen hallittua purkua maaperään. Pelkille saunanpesuvesille riittää purku maaperään esimerkiksi imeytyskaivon kautta.

Jässi-hankkeen työntekijät ovat tavoitettavissa Ruokolahden kunnantalolla olevassa toimistossa vielä syyskuuhun asti. Työntekijät ovat paikalla maanantaisin ja perjantaisin.
- Paikallaolo kannattaa kuitenkin aina varmistaa soittamalla, koska liikumme paljon päivän aikana.
Jässi-hankkeen työntekijät jalkautuvat myös erilaisiin tapahtumiin Imatran seudulla. Ruokolahdella neuvontaa on luvassa seuraavan kerran Ruokolahden iltatorilla perjantaina 12.7. kello 15-17. Paikalla on myös Imatran seudun ympäristötoimi.
Jäteasioissa neuvotaan myös Elonkorjuu-juhlassa  Kesäkahvila Kaikun piha-alueella sunnuntaina 25.8. kello 11-16.
Kurjonen kehottaa ihmisiä olemaan yhteydessä nyt, etenkin kun neuvontahanke päätetään siirtymäajan päättymisen myötä 31.10. ja tämän jälkeen jalkautuvaa neuvontaa ei ole enää saatavilla maksutta.
- Kun valtakunnallinen neuvonta päättyy, emme enää jalkaudu. Puhelinneuvontaa teemme kuitenkin  vielä vuoden loppuun saakka.

Katja Neuvonen