maanantai 29. toukokuuta 2023

.

Kaavamuutos siunattiin yksimielisesti

Kunnanvaltuusto hyväksyi suurella yksimielisyydellä Vaittilanrannan ja Tapulinmäen kaavamuutosesityksen.


Maanantai-iltainen kokous oli vasta vuoden ensimmäinen, mikä on hyvin poikkeuksellista ’…vaikka puussa on jo lehti’, kuten puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) totesi.
Kunnanjohtaja Tuomo Sallinen oli tyytyväinen siitä, että muutettava asemakaava mahdollistaa aiempaa vapaamman suunnittelun sote-puolen tarpeita ajatellen. Toki asioiden eteneminen riippuu vielä valtakunnallisista sote-ratkaisuista.
- Uudistettuna kaava on kohtalaisen salliva, hän sanoi.
Vanhuksille voidaan tarjota laadukasta asumista hoivakodissa, kun väki ikääntyy. Toisaalta hyviä omakotitontteja tarvitaan perheiden houkuttelemiseksi muuttamaan Ruokolahdelle, ja kenties sitä kautta saadaan myös kunnan ikärannetta nuoremmaksi.
Sallisen arvion mukaan kaavojen muutokset nyt todennäköisesti menevät läpi myös lopullisissa käsittelyissä. Vaittilanrannan tonteille on ihan varmasti kysyntää, päätellen niistä yhteydenotoista, joita kuntaan on jo nyt tullut asian tiimoilta. Tonttivarantoa kunnalla kyllä on, mutta suurimmaksi osaksi paikat eivät ole näin houkuttelevia.
Myös valtuutettujen puheenvuoroissa kuului  myönteinen sävy kaavamuutosta kohtaan, ja vahva usko siihen, että omarantaiset saimaanrantatontit menevät kaupaksi. Kyseltiin jopa, että olisiko vastaavanlaista tonttimaata löydettävissä jostain muualta lisää.
Tuomo Sallinen kiitti kaikkia tahoja yhteistyöhaluisuudesta, kun kaavanmuutoksen käsittelyssä on näin nopeasti ja tehokkaasti päästy tähän asti. Syksyllä käynnistetty prosessi on hänen mielestään edennyt sujuvammin kuin etukäteen saattoi arvioida.
Vaittilanrannan nyt puistoalueena oleva, rakentumaton julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue sekä osa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta muutetaan pientalovaltaiseksi asuinalueeksi osoittamalla alueelle erillispientalojen korttelialueita, lähivirkistysalueita ja pieni matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Tapulinmäen asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että nykyistä rivitalojen korttelialueen tonttijakoa, rakennusoikeuden määrää ja kerroslukua muuttamalla mahdollistetaan hoivakodin sijoittuminen ja toteuttaminen nykyisen rivitalojen korttelialueen kohdalle. Kaava sallisi kaksikerroksisten talojen rakentamisen. Entisten pappilarakennusten paikka rauhoitetaan rakentamiselta muinaismuistoalueena. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / FCG Arkkitehdit teki kunnan tilaamana konsulttityönä rakennetarkastelun asemakaavan muutoksen pohjalle.

Yhtä yksimielisiä oltiin siitä, miten hyvin kunnalla on viime vuonna mennyt, käsiteltäessä arviointi-, hyvinvointi- ja henkilöstökertomuksia ja tilinpäätöstä. Taloudellinen tulos oli hyvä, ja myös taseessa on rahaa 8,5 miljoonaa euroa antaen pelivaraa myös tulevaisuutta ajatellen. Haasteita kuntataloudessakin toki varmasti riittää niin alkaneena kuin tulevinakin vuosina.
Ruokolahti on poikkeuksellinen kunta, sillä monissa Suomen kunnissa taloustilannetta voidaan luonnehtia katastrofaaliseksi. Tuomo Sallinen kiittikin ruokolahtelaista päätöksentekokulttuuria; kunnanhallituksessa on selvitty vähillä äänestyksillä, ja asioita viety nopeasti, tavoitteellisesti ja tehokkaasti eteenpäin.
Valtioneuvoston julistamien poikkeusolojen aikana tarpeen sähköisen kokouksen järjestämiseen tultua esiin, valtuusto hyväksyi luonnoksen kunnan hallintosäännöksi 1.6.2020 alkaen.
Kunnan toimielin voi käsitellä asioita paitsi varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, myös vaihtoehtoisesti sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassapidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 pykälän mukaisesti. Menettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. Sähköistä kokousta koskeva kuntalain pykälä on voimassa 31.7.2020 saakka.

Poismuuton takia Milka Hänniseltä vapautunut hyvinvointipalvelujen lautakunnan varajäsenen paikka täytettiin Leila Lehtisellä (KD).
Koronatilanteen takia poikkeuksellisesti koululla pidetyn kokouksen lopuksi keskusteltiin valtuustoaloitteista. Kevyen liikenteen väylien rakentamista jarruttaa se, että ne sijaitsevat valtion teiden, ei katujen varrella. Ilman kunnan vahvaa panostusta ne tuskin toteutuvat lähitulevaisuudessa. Kunnan yksinään toteutettaviksi investoinnit ovat taas liian kalliita. Latujen tekoon on olemassa päivitetty moottorikelkkavetoinen välineistö, joten latukoneen hankintaa ei nähdä ajankohtaisena. Perussuomalaisten ryhmä jätti myös aloitteen kunnallisveron alentamisesta 0,25 prosentilla.

Jukka Ahonen