keskiviikko 30. marraskuuta 2022

.

Sepposelle harkinta-aikaa perjantaihin

Ruokolahden kunnanhallitus päätti tiistaina 6.10. kokouksessaan, että johtajasopimusneuvotteluja Anu Sepposen kanssa ei jatketa enää. Kunnanvaltuusto on kokouksessa 24.8.2020 valinnut Sepposen kunnanjohtajan virkaan ja 28.9.2020 kokouksessa  päättänyt kunnanjohtajan palkkauksesta sekä kuuden kuukauden koeajasta.  Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Kunnanhallitus päätti, että Anu Sepposen on ilmoitettava  viimeistään 9.10. 2020 kello 15.00, ottaako hän viran vastaan. Virantoimitus alkaa 1.11.2020.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanasen (kesk.) mukaan päätös Anu Sepposen asiassa syntyi ilman äänestystä, mutta kokoomuksen Timo Kärki jätti siihen eriävän mielipiteen. Kokoomuksen mielestä neuvotteluja tulisi jatkaa, ja haluttiin myös että Sepposelle asetettuja päivämääriä olisi siirretty viikolla eteenpäin. Paanasen mukaan asiasta käytiin kokouksessa perustavaa laatua oleva keskustelu.

Ellei Sepponen sittenkin ottaisi virkaa vastaan, syntyneessä tilanteessa on pakko aloittaa hakuprosessi kokonaan uudestaan alusta, ja panna virka auki. Koska kunnanjohtajan vaalissa ketään ei valittu varalle, ei alusta kesällä hakeneiden kanssa asiaan voida Paanasen mukaan palata.

Kuntalehdessä olleisiin Anu Sepposen ja valtuuston puheenjohtaja Suna Kymäläisen (sd.) näkemyseroihin kontaktoinnista Sepposen ja kunnan välillä syyskuussa, itse neuvottelijana ollut Paananen sanoo, ettei saanut Sepposta elokuun 28. toritilaisuuden jälkeen kiinni kuin vasta myöhään tiistai-iltana syyskuun 8. päivä.

- Kirjallisesti ei Sepponen ole vieläkään ilmoittanut ottavansa virkaa vastaan. Sähköpostitse on keskusteltu, mutta valitettavasti Sepponen on ollut valmis neuvottelemaan pelkästään omilla ehdoillaan, muotoilee Paananen.

- Toki hän tuli ensimmäisestä palkkavaatimuksestaan 7 800 eurosta alaspäin 7 300 euroon.

Paananen toteaa, että Ruokolahdella ovat naiset ja miehet olleet kunnan palkollisina tasa-arvoisia, ja palkkaus on määritelty osaamisen ja kokemuksen sekä aikaansaatujen työn tulosten, ei sukupuolen mukaan.

- Kunnanjohtajan paras CV on tehty työ; se mitä hän on saanut aikaan aikaisemmissa työpaikoissa.

- Kuntalain mukaan työnantaja määrää palkan. Toki siitä ja muista ehdoista neuvotellaan johtajasopimusta laadittaessa.

Taina Paananen kummeksuu nyt pitkäksi venähtäneitä johtajasopimusneuvotteluja.

- Tuomo Sallisen kanssa asiat sujuivat vastaavassa tilanteessa parissa tunnissa.

Palkkakysymystä on näinä viikkoina nostettu turhaan esille, ja se vie liiaksi huomiota. Kyse on myös ja ennen muuta luottamuspulasta, mutta koska kyse on Sepposen henkilöön liittyvistä asioista, niitä ei voi sen enempää avata.

- Kunnallinen päätöksentekokulttuuri poikkeaa yritysmaailman vastaavasta, Paananen arvioi tilanteeseen johtaneita syitä, viitaten Sepposen taustaan pankkimaailmassa.

- Kunnassa valtuusto on ylin päättäjä, ja sen sekä kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen yhteistyö on oltava saumatonta, jotta päätöksentekojärjestelmä toimii. Vaikkakin vähän jäävinä sanomaan, väittäisin että Ruokolahdella tässä on onnistuttu hyvin, Paananen toteaa.

Kaksoisviestintää on hänen mukaansa esiintynyt Sepposen taholta sekä Ruokolahden että hänen nykyisen työnantajansa Rautalammin kunnan suuntaan.

- Vaalia edeltäneessä kunnahallituksen kokouksessa oli tarkoitus käydä palkka- ja muut asiat vielä läpi, jotta tällaiselta sirkukselta olisi vältytty. Se ei kuitenkaan onnistunut, harmittelee Taina Paananen kunnan imagon kannalta ikävää kohua.

 

Jukka Ahonen