lauantai 23. lokakuuta 2021

.

Uusi kunnanjohtajahaku käynnistyy

Uusi kunnanjohtajahaku käynnistyy julkistamalla ilmoitukset siten, että hakuaika päättyy 12. marraskuuta.
Vt. kunnanjohtaja Eija Hämäläinen kertoo valtuuston kokoontuvan 16. marraskuuta, jolloin hakuprosessin vaiheesta ja tilanteesta voitaisiin tiedottaa jo valtuutetuille.
Kunnanhallitus puolestaan kokoontuu 23.11., ja siinä yhteydessä voitaisiin järjestää haastatteluja, ja sen jälkeen tehdä esitys valtuustolle. Edelleen suunnitelmissa on että valtuuston kokous järjestettäisiin 30.11.

Valitusaika huomioiden ja riippuen hakijoiden omista irtisanomisajoista uusi kunnanjohtaja voisi aloittaa näin ollen aikaisintaan joulukuussa.
- Nämä ovat tietysti vaan suunnitelmia, mutta mahdollisimman nopeasti tietysti pyritään menemään asiassa eteenpäin, sanoo Eija Hämäläinen.
Kuuden kuukauden koeaika laitetaan näkyville hakuilmoitukseen, vaikka aikaisemmin ei olekaan pantu, koska sitä on pidetty niin itsestään selvyytenä.
Hallintojohtajana työnsä aloittava Kaisa Häkkinen-Paananen toimii myös vt. kunnanjohtajana. Tällä hetkellä sekä hallintojohtajan että kunnanjohtajan virkaa tekevänä sijaisena toimiva Eija Hämäläinen arvioi, että hänen osaltaan perehdyttäminen ja uuden hallintojohtajan autteleminen jatkunee ainakin joulukuun alkupuolelle.
- Viimeinen työpäiväni voisi olla mahdollisesti 14. joulukuuta, jos kaikki menee niin kuin on ajateltu ja suunniteltu, hän toteaa.
- Varsinaisesti teen 50-prosenttista työaikaa, mutta aivan täysin se ei ole viime aikoina onnistunut.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jossa hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu.
Kunnanjohtajan virkaan hakijoille asetettavat kelpoisuusehdot ovat siis valtuuston 13.7.2020 tekemän päätöksen mukaiset; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä. Hakuilmoitus julkaistaan näinä päivinä samoja kanavia käyttäen kuin viime kesänäkin, eli kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet- ja Facebook-sivuilla, Ruokolahtelaisessa, Etelä-Saimaassa, Kuntalehden sähköisessä versiossa ja TE-palveluiden sivustolla. Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, jossa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti, ottaako viran vastaan vai ei.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää kuntalain mukaan julkista hakumenettelyä, jossa hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu. Kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksen perusteella sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Kunnanvaltuusto totesi kokouksessaan 19.10.2020 elokuisen kunnanjohtajan vaalin rauenneeksi ja antoi samalla kunnanhallituksen tehtäväksi uuden kunnanjohtajan viranhaun valmistelun.

Kunnan hallintojohtajan tehtävät jättäneen Susanna Kaskisen tilalle valittiin edustajat yhtiökokouksiin.
Imatran Seudun Sähkö Oy:n kokouksessa kuntaa edustaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen, Kuntien Taitoa Oy:ssä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Tiera Oy:ssä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Esko Ijäs, ja Saimaa Capital Oy:ssä kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Kärki. kunnanhallituksen jäsen Timo Salmisaari on varahenkilönä kaikissa muissa paitsi sähköyhtiössä, jossa varalla on kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Irja Liimatainen.
Kunnanhallitus päätti, että Ruokolahti-palkinto julkistetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti 14. joulukuuta pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jakoseremonia haluttiin striimata, ja valtuuston kokous sopii hyvin, koska siellä on striimauskalusto valmiina.
Palkinnon luovuttavat kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Kristiina Helminen sekä Timo Salmisaari.
Ruokolahden kunta on vuodesta 1983 alkaen vuosittain jakanut Ruokolahti-palkinnon ansioituneelle ruokolahtelaiselle. Palkinto on luovutettu Ruokolahti-markkinoilla. Koronapandemian vuoksi niitä ei tänä vuonna kuitenkaan päätetty järjestää.

Kunnanhallitus käsitteli myös kunnan ensi vuoden budjettia, mutta tällä kertaa kyseessä oli lähinnä ’lukuharjoitus’, ja asiaan palataan kunnanhallituksen kokouksessa 9.11.
- Liikkuvia osia on vielä niin kovin paljon kuntatalouden suunnittelun osalta, sanoo Eija Hämäläinen.
Mitään hirveitä muutoksia ei kunnan taloudessa kuitenkaan Eija Hämäläisen mukaan ole odotettavissa. Esimerkiksi koronan vaikutus verotuloihin ei näyttäisi hirveän dramaattiselta.

Jukka Ahonen