sunnuntai 2. lokakuuta 2022

.

Ruokolahti on turvallinen ja viihtyisä, mutta avoimuutta sekä palveluja on varaa parantaa

Ruokolahden kunnan asukastyytyväisyyttä tutkittiin Taloustutkimuksen toimesta maaliskuussa 2021. Taloustutkimus on samaan tapaan käynyt läpi lukuisien vastaavankokoisten kuntien asukastyytyväisyyttä, joten kunta sai arvokasta tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä myös suhteessa kuntien yleiseen tyytyväisyyteen.

 

Tutkimuksessa haastateltiin 150 Ruokolahden asukasta, jotka arvioivat kuntaa asteikolla 0-10. Ruokolahti sai asuinpaikkana keskimääräisen arvosanan 8,5, kun muiden tutkimuskuntien keskimääräinen yleisarvosana oli 8,11. Yli puolet vastaajista antoi Ruokolahdelle asuinpaikkana erittäin myönteisen arvosanan. Hyvä tyytyväisyys näkyi myös siinä, että kunnan asukkaat suosittelevat kotikuntaansa asuinpaikaksi runsaasti useammin kuin muissa tutkimuskunnissa.
Kunnanjohtaja Matias Hilden löytää tutkimuksesta kolme eri tarkastelukulmaa:
- Ensinnäkin on tärkeää ja mukavaa huomata, että pääsääntöisesti asukkaat ovat tyytyväisiä Ruokolahdella: se ei ole itsestäänselvyys, ja siksi meille se on iso voimavara ja vahvuus. Toisaalta tutkimuksesta löytyi myös selkeitä kehittämiskohteita: esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen ja viestinnän parantamistarpeet nousivat selvästi esiin.
Kolmantena mielenkiintoisena kulmana Hilden pitää paikkakunnan palvelujen ja asukastyytyväisyyden sidosta:
- Saimme kaikista heikoimmat arvosanat palvelutarjontaa koskien: tässä tietysti näkyy Imatran läheisyys. Mutta toisaalta samaan aikaan tämän vaikutus kokonaistyytyväisyyteen oli vähäinen, eli ihmiset eivät pidä asiaa merkittävänä heikkoutena.
Hilden sanoo, että tutkimusta tullaan hyödyntämään välittömästi, mutta ennen kaikkea kunnan strategian laadinnassa, kun uudet päättäjät alkusyksystä aloittavat työnsä kunnassa.
- Kun tiedämme mikä on hyvin ja mitä pitää parantaa, niin se on tietenkin aivan ykkösasia kun tavoittelemme Ruokolahdelle uusia asukkaita vahvistamaan alueen elinvoimaa.