lauantai 18. syyskuuta 2021

.

Kaakkois-Suomi areena kiinnosti

Ruokolahden torilla keskusteltiin perjantaina kunnanjohtajien johdolla tämän alueen kuntien hyvästä tulevaisuudesta. Paikalle oli kutsuttu kaikkien Ruokolahden rajanaapureiden kunnan- tai kaupunginjohtajat. Helteestä ja lomista huolimatta useimmat heistä tulivatkin paikalle.

Sulkavan ja Puumalan johtajia ei ole Etelä-Karjalassa usein nähty, mutta niin Sulkavan Juho Järvenpää kuin Puumalan Niina Kuuvakin kertoivat piipahtavansa Ruokolahdella mielellään ja olivat molemmat sitä mieltä, että seudullinen yhteistyö ja ajatusten vaihto on ihan hyödyllistä myös maakuntarajan yli.

Imatran Kai Roslakka oli paneelin  ainoa kaupunginjohtaja, myös hän liputti selvästi sen puolesta, että vähintäänkin kuntarajat ylittävää yhteistyötä kannattaa tehdä ja kehittää.Paneelin puheenjohtajiksi lyhyellä varoitusajalla kutsutut Minna Helle ja Mika Tonder olivat tehneet kotiläksynsä ja heillä oli kuntajohtajille kattava lista kysymyksiä. Mikan ja Minnan alustusten pohjalta käytiin läpi mm. sote-asioita ja korona-ajan oppeja sekä yrittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja.
Juho Järvenpää nosti esiin yhtenä korona-ajan hyötynä sen, että nyt on käytännössä nähty se, että suuri osa ihmisistä voi ja osaa tehdä työtään ilman, että työtä johdetaan tai valvotaan fyysisesti läheltä.

Yrittämisen edellytyksien vahvistamista ja mahdollisuuksien luontia pidettiin tärkeänä kaikkien kuntajohtajien toimesta. Savitaipaleella sikäläisten yrittäjien puheenjohtajana toimiva Teemu Virtanen oli mukana paneelissa kunnanjohtajan sijaisena. Virtanen painotti kovasti uusien yrittäjien kontaktoinnin tärkeyttä. Parikkalan Vesa Huuskonen kertoi siitä, että Parikkalassa pyritään kyselyiden avulla haastattelemaan myös kaikki kuntaan ja sieltä pois muuttaneet. Näin saadaan hyvä kuva siitä, mitä asukkaat kunnasta oikeasti ajattelevat.

Järjestäjäkuntaa Ruokolahtea paneelissa edustaneet Taina Paananen, Matias Hilden ja yrittäjä Emmi Immonen pitivät kaikki tärkeänä etätyömahdollisuuksien kehittämistä. He näkivät mahdollisuuksia myös kuntarajat ylittävässä yhteistyössä. Siitä oli Hildenin mukaan hieno esimerkki vaikkapa äskettäin järjestetty Saimaa Cycle Tour.
Hilden toi esiin myös tosiasian, että syrjäytyneiden määrä näyttää tällä hetkellä kasvavan monessa kunnassa. Taina Paananen totesi, että kaikille avoin Elvinkulman olohuone on Ruokolahdella yksi keino, jolla tällaista kehitystä ehkä voidaan kääntää.

Immonen nosti esiin digitalisaation tuomat mahdollisuudet kunnan ja kuntalaisten välisen vuoropuhelun vahvistamisessa. Nykytekniikalla on mahdollista siirtää tietoa ja näkemyksiä nopeasti niin suuntaan kuin toiseenkin, kun vaan ensin luodaan siihen puitteet ja käytännöt.

Yleisökysymyksissä nousi esiin mm. pankkipalveluiden puute ja rajan yli leviävä korona. Jari Niiranen halusi nostaa esiin sen, että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamien ei ole pelkästään liikuntapalvelujen edistämistä, vaan myös kulttuurilla on kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeä rooli.

Kaakkois-Suomi areena täytti torilla auringonsuojana olleet telttakatokset kokonaan ja järjestäjät odottavat runsaasti väkeä myös ensi viikon areenaan. Silloin paneelikeskusteluun ovat lupautuneet mukaan mm. Geologisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja Kimmo Tiilikainen sekä maakuntajohtaja Satu Sikanen. Mielenkiintoisia vieraita ovat myös Lappeenrannan kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen sekä Suomen ehkä menestyksekkäimmän kylän – Iitin Vuolenkosken - puheenjohtaja ja puuhamies Eero Paronen.

Torille odotetaan runsaasti myös kylien edustajia ja kyliä saavutuksineen esitellään toriyleisölle torin auettua, ennen paneelia.
Musiikkiakin on luvassa kun Kati Häyhän ja Paavo Eerolan Duo ”2ofUs” saapuu esittämään kompaktin paketin kansainvälistä populaarimusiikkia.

Asko Ali-Marttila