sunnuntai 1. lokakuuta 2023

.

Palveluseteleitä ikäihmisille testamenttivaroilla

Ruokolahden kunnanhallitus on testamenttityöryhmän esityksen mukaan päättänyt, että Hellénien testamenttivaroja käytetään tänä vuonna 85 vuotta täyttäneiden ruokolahtelaisten palveluiden kustantamiseen.

 

Yli 85-vuotiaat ruokolahtelaiset saavat kunnalta palveluseteleitä, joilla he voivat hankkia erilaisia elämää helpottavia tai elämänlaatua lisääviä palveluita.
Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen kertoo, että kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan lahjoittamat palvelusetelit on tarkoitettu käytettäviksi ruokolahtelaisissa yrityksissä.
Ikäihmiset voivat ostaa niillä esimerkiksi parturi- ja kampaamopalveluita, fysioterapiaa, hierontaa, jalkahoitoa tai apua arjen askareisiin kuten siivoukseen, pihatöihin ja asiointi- ja hoivapalveluihin.
Yksi kunnan antama seteli vastaa kahtakymmentä euroa ja niitä annetaan tänä vuonna kolme kappaletta per vanhus. Palveluita tuottavat yritykset voivat hakea palveluseteleitä vastaan rahat kunnalta palvelut tuotettuaan.
Kunnan palvelusihteeri, pitkäaikainen vanhusneuvoston sihteeri Marketta Paananen kertoo, että Kerimäellä on muutama vuosi sitten saatu samankaltainen testamenttilahjoitus kuin täälläkin. Paanasen mukaan Ruokolahdella onkin otettu mallia Kerimäen palvelusetelikäytännöistä.
- Kerimäellä seteleiden käyttäjiä oli aluksi vain vähän, koska osa ikäihmisistä koki ilmaiset palvelusetelit ikään kuin ”köyhäinavuksi”, kertoo Gunilla Muhonen sikäläisestä testamenttityöryhmästä. Pikkuhiljaa ihmiset kuitenkin huomasivat, että palvelusetelit ovat ihan hyvä ja hyväksyttävä kunnan tukimuoto ikäihmisille. Testamentin lahjoittajat olivat tarkoittaneet rahat juuri heidän virkistykseksi.
Marketta Paananen toivoo, että Ruokolahdella ei vastaavia käynnistysvaikeuksia olisi.
- Toteutamme Hellénien kaunista toivetta parhaiten silloin, kun ikäihmiset oikeasti pääsevät hyötymään testamenttivaroista. Näiden seteleiden avulla kukin voi käyttää rahaa juuri niihin palveluihin, mitkä kokee itselleen tarpeellisiksi. Toivomuksemme on, että samalla myös ruokolahtelaiset yritykset hyötyvät ja saavat uusia asiakkaita.

Yritystenkin kannalta palveluseteli on yksinkertainen ratkaisu. Yrittäjien tulee vaan etukäteen ilmoittautua kuntaan kyseisen palvelun tuottajiksi. Sen jälkeen palvelusetelit ovat niille rahaa siinä kuin tavallisetkin setelit. Yrittäjät voivat laskuttaa setelit suoraan kunnasta.

Yritykset voivat ilmoittautua palvelusetelituottajiksi tammikuun ajan.

Asko Ali-Marttila